logo

MHP Elmalı İlçe Kongresi 26 Eylül’de

MHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı Hilmi Dur­gun, ilçe kong­re­le­ri­nin alı­nan ku­ral­lar doğ­rul­tu­sun­da 5 Eylül Cu­mar­te­si günü Mu­rat­pa­şa’dan baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Kong­re­le­ri­mi­zi 27 Eylül’de Ga­zi­pa­şa’da son­lan­dı­ra­ca­ğız” dedi.

MHP’nin ilçe kong­re tak­vi­mi şu şe­kil­de: “5 Eylül Cu­mar­te­si günü Mu­rat­pa­şa - Kon­ya­al­tı, 6 Eylül Pazar günü Ke­pez-Ke­mer, 9 Eylül Çar­şam­ba günü Ak­se­ki-Gün­doğ­muş, 12 Eylül Cu­mar­te­si günü Kaş-Dem­re, 13 Eylül Pazar günü Kum­lu­ca-Fi­ni­ke, 19 Eylül Cu­mar­te­si günü Ak­su-Dö­şe­me­al­tı, 20 Eylül Pazar günü Ma­nav­gat-Se­rik, 26 Eylül Cu­mar­te­si günü Kor­ku­te­li-El­ma­lı, 27 Eylül Pazar günü Alan­ya-Ga­zi­pa­şa” 
2020.08.21 07:30:05

Yorum Yap