logo

Elmalı Otogar İnşaatı ihaleye çıkarılıyor

Elmalı Otobüs Terminali İnşaatı işi ihaleye çıkarılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Elmalı Otobüs Terminali inşaatının ihale tarihi 25 Eylül 2018, saat 14.00.

Elmalı Otobüs Terminali İnşaatı işi ihaleye çıkarılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Elmalı Otobüs Terminali inşaatının ihale tarihi 25 Eylül 2018, saat 14.00. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihale; İnşaat, mekanik ve elektrik tesisatları ve peyzaj-çevre      düzenleme işleri uygulama projelerine göre 1 adet otobüs     terminali yapılmasını kapsıyor. Yaklaşık 5 bin metrekare inşaat alanlı ihaleye katılmak isteyenlerin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Elmalı İlçesi Yeni Mahallesinde 618 Ada 1 nolu   parsel üzerinde yapılacak yeni otogar inşaat işini alan firmaya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacak. Sözkonusu firma yer tesliminden itibaren 20 ay içinde inşaatı yapıp teslim edecek. 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirleneceği ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebileceği ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI FEN İŞ-LERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ 3.KAT - Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 - 07310 Muratpaşa/ANTALYA adresinden satın alınabileceği ihale ilanında görülüyor. “İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu” olduğu kaydedilirken,   Tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI 4.KAT İHALE SALONU- Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 - 07310 Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edi-lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği kaydediliyor. İsteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceği. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı ve işin tamamı için teklif verileceği de yine ihale ilanında yer alıyor. Verilen tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olduğu da yine ihale şartnamesinde yer alıyor. 
2018.08.31 08:12:56

Yorum Yap