logo

ANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI - HALI SAHALARA SEYİRCİSİZ İZİN

İlimizde bulunan ve takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle temasını gerektiren antrenmanlar benzeri faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş olan spor merkezleri/tesislerinin (Halı saha, tenis kortları vb. dahil), tekvando, karate, judo, boks, güreş vb. yakın temas gerektiren bireysel spor branşları dışındaki faaliyetlerini seyirci olmadan sürdürmek üzere hizmet verebilecekler

Karar No: 2020 / 49

Karar Tarihi: 11/06/2020


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan spor merkezleri/tesislerinin durumu ile ilgili gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 11.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


GÜNDEM: 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan spor merkezleri/tesislerinin durumu ile ilgili olarak, yaşanan gelişmeler ışığında gerekli kararların alınması.


KARAR:
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler ve Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 12 Haziran 2020 Cuma günü Türkiye Süper Lig futbol maçlarının başlayacak olması hususu ışığında yapılan değerlendirme sonucunda; 


Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen şartlara, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarına ve ilgili federasyonlar tarafından belirlenen/belirlenecek esaslara uygun hareket edilmesi kaydıyla;
1. İlimizde bulunan ve takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle temasını gerektiren antrenmanlar benzeri faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş olan spor merkezleri/tesislerinin (Halı saha, tenis kortları vb. dahil), tekvando, karate, judo, boks, güreş vb. yakın temas gerektiren bireysel spor branşları dışındaki faaliyetlerini seyirci olmadan sürdürmek üzere hizmet verebileceklerine,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri, belediyeler, ilgili İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler (18 yaşını doldurmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 11.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

2020.06.12 06:45:19

Yorum Yap