SON DAKİKA

logo

Elmalı Belediye Meclisi’nden bugün bir süpriz karar çıkar mı ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” müjdesini verirken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa Belediyemizde 2021 yılında, en düşük işçi geliri sosyal haklarıyla birlikte aylık 3290 TL olacak. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun” müjdesini paylaştı.

     Aksu Belediyesi Personel A.Ş.’de en düşük maaşı bekar çalışanlar alacak. Bekar çalışanlara  3 bin 417 lira ödenirken, Belediye Başkanı Halil Şahin,” Belediyemizde en yüksek şirket çalışanı maaşımız ise 4 bin 406 lira olarak belirlendi” dedi. Döşemealtı Belediye başkanı Turgay Genç, “2021 yılında belediyemiz bünyesinde gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımızın aldığı en düşük asgari ücretin 3 bin 401 TL olmasına karar verdik. Değerli emekçi kardeşlerime hayırlı olsun” derken, Konyaaltı Belediyesi’nde ise bir çocuk sahibi evli bir belediye şirket çalışanı 3 bin 200 liranın üzerinde bir ücret alacak.
    Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2021 yılı asgari ücret rakamını net 3 bin 100 TL olarak belirledim. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” derken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Her zaman emekten yana olduk ve emeğin en kutsal değer olduğuna inandık. Çalışma arkadaşlarımızın ücretlerini imkanlarımız dahilinde güncelledik. Belediyemizde en düşük ücret 3 bin 100 Tl olmuştur. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
    Peki Elmalı Belediyesi’nde ve şirketlerinde çalışan işçilerin maaşları ne oldu ? Devletin en taban olarak belirlediği rakamı mı olacak, yoksa bu rakamın üstünde bir maaş mı ? Bu konuda bir teklif bugünkü meclis toplantısına gelecek mi ? 


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2021.01.06 20:14:26
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


TPN SARF MALZEME VE ENTERAL BESLENME POMPA SETİ SATIN ALINACAK

TPN SARF MALZEME VE ENTERAL BESLENME POMPA SETİ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

7 KALEM TPN SARF MALZEME VE ENTERAL BESLENME POMPA SETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/612706
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : VARLIK MAHALLESI KAZIM KARABEKIR CADDESI 07100 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422494458 - ---
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 7 KALEM TPN SARF MALZEME VE ENTERAL BESLENME POMPA SETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM TPN SARF MALZEME VE ENTERAL BESLENME POMPA SETİ ALIMI ( 7 KALEM 5 KISIM MALZEME ALIMI )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Tıbbi Cihazın Hastanemize kurulumu yapılarak çalışır halde teslim edildiği tarih itibariyle işe başlanacaktır. . İhale konusu malzemeler hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda Yüklenicinin kendisine ve/ veya tebligat için göstereceği adrese tebliğinden itibaren 10 (On ) takvim günü içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Son kullanım tarihi yaklaşan ürünler firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.07.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok 1. Kat E1006 Nolu Satınalma Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Yeri Yeterlilik Belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen malzemelere ait Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (93/42/EEC  MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD Sayılı AB Direktiflerine uygun)  kapsamına girip, CE Uygunluk işareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunan;

a) Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt bildirimi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olduklarını tevsik edici belgeler.

Ayrıca, Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.

b) İstekli firmalar teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin, üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerinin TITUBB’a kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını, bayileri ise, Bayii Tanımlayıcı numaralarını tevsik edici belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


#ilangovtr
Basın No: ILN01851477Kaynak : BİK.GOV.TR
Ekleme Tarihi : 2023.06.23 00:00:00
Son Düzenlenme Tarihi :

Kırtasiye malzemeleri satın alınacaktır

KEPEZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

 Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhale 07.02.2022 - 10:00'da Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4 Kepez/ANTALYA adresinde yapılacaktır. * detaylar için TIKLAYINKaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.01.10 19:46:27
Son Düzenlenme Tarihi :