logo

Antalya Aksu'da 6.925 m² "tarla ve sera" vasıflı taşınmaz icradan satılıktır

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/233 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/233 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 112 Ada, 28 Parsel, FETTAHLI Mahalle/Köy,Satışa konu taşınmaz Antalya Aksu İlçesi Fettahlı Mah. 112 ada 28 parselin sera vasfında olup üzerinde plastik örtülü seraların bulunduğu, seralarda biber yetiştiriciliğinin yapıldığı,taşınmazın güney ve kuzeyinden yol geçtiği, diğer cephelerinde komşu parseller bulunmaktadır. Parselin kadastro parseli olduğu, 1/25000 lik nazım planı içerisinde olduğu, Aksu belediyesi web sitesi üzerinden yapılan sorgulamadan anlaşılmıştır.Bulunduğu bölgenin tarıma maçlı kullanılan bölge olduğu,parselin topografyasının düz ve düze yakın olduğubelirlenmiştir.Antalya Aksu İlçesi Fettahlık Mah. 112 ada 28 parselin Fettahlımah. Orta mevkiinde bulunduğu,çevresinde benzer üzeri sera kaplı taşınmazların bulunduğu,Aksu Belediyesi sınırları içerisinde olduğu, alt yapı ve ulaşım hizmetinin mevcut olduğu, taşınmazın Antalya-Isparta yoluna 300,00 mt mesafede olduğu belirlenmiştir.
Adresi : Fettahlı Mah. 112 Ada 28Aksu/Antalya Aksu / Antalya/ ANTALYA
Yüzölçümü : 6.925,37 m2
İmar Durumu :Antalya Aksu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.02.2021 tarihli 1415 sayılı yazısında, "Söz konusu Fettahlık mahallesi 112 ada 8 parsel sayılı taşınmaza ait bilgiler arşivimizde bulunamamaktadır. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) nin TAKBİS sisteminde yapılan araştırmada "taşınmazın pasife edildiği " anlaşıldığından ilgili taşınmaza ait Antalya Kadastro Müdürlüğünden onaylı Kadastro ölçü krokisi gönderildiği takdirde yeniden değerlendirilme yapılacaktır. " denilmiştir.
Kıymeti : 3.029.603,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2022 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2022 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 - 10:35

15/09/2022(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.  *detaylar için tıklayın

2022.09.21 21:31:57

Yorum Yap