logo

Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/359 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Durmuş İbrahim Arslan adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi 128 ada 5 parsel sayılı,66,24 m² lik alan için davalı İbrahim Arslan mirasçıları Emine Akyüz, Fatma Özen, Ayçin Arslan Erüst, Medine Akgöl ve İlhami Arslan aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 66,24 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/359 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2022.06.27 12:07:21

Yorum Yap