logo

Gökpınar ve Bayındır Mahallesi sakinleri DİKKAT !

Bazı parsellerle ilgili kamulaştırma ilanı yayınlandı

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/331 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Zeliha ALTINTAŞ adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi 907 parsel sayılı,195,22 m² lik alan için davalı Zeliha ALTINTAŞ mirasçıları Zeynep Altıntaş, Şükriye Demir, Yılmaz Altıntaş, Ali Altıntaş, Süleyman Altıntaş aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 195,22 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/331 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/323 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Ramazan DURSUN adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi, Gökpınar mahallesi, 859 parsel (88,86 m2), Bayındır mahallesi 113 ada 130 parsel (495,22 m2) ve Bayındır mahallesi 118 ada 80 parsel(775,94), toplam 1.360,02 m² lik alan için davalı Ramazan DURSUN mirasçıları Ümüşen Dursun, Hatice Kocabıyık, Musa Dursun, Veli Dursun, Fatma Bayındır ve Ayşeana Şahin aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.360,02 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/323 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/329 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI 
Tapuda SALİHA ALTINTAŞ adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi 905 parsel sayılı,204,40 m² lik alan için davalı SALİHA ALTINTAŞ aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 204,40 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/329 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/365 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Ümmühan AYKUT adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi 127 ada 51 ve 52 parselsayılı,1.022,62 m² lik alan için davalı Ümmühan AYKUT mirasçıları Ayşe Aykut, Cemal Aykut, Dudu Özçoban, Emine Teker, Fatma Samanlı, Fazlı Aykut, Günay Kılınç, Hayati Aykut, Kadriye Dilmen, Mehmet Aykut, Mümin Samanlı, Naim Samanlı, Nezahat Özkan, Orhan Aykut, Recep Aykut, Recep Aykut, Selahattin Samanlı, Şengül Yollu, Yunus Emre Aykut aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.022,62 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/365 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/327 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Ayşe Özkan, Ayşegül Kolak, Elif Aydoğan, Emine Öztürk, Hafize Sarıkaya, Nahide Sarıcan, Nermin Sarıkaya, Nesli Altunkan, Ramazan Sarıcan, Saniye Özmil, Seda Tabuk, Turgut Kırçan adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi 850 parsel sayılı,159,34 m² lik alan için ve Antalya ili, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi 838 parsel sayılı,2.795,32 m² lik alan için davalılar Ayşe Özkan, Ayşegül Kolak, Elif Aydoğan, Emine Öztürk, Hafize Sarıkaya, Nahide Sarıcan, Nermin Sarıkaya, Nesli Altunkan, Ramazan Sarıcan, Saniye Özmil, Seda Tabuk, Turgut Kırçan aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 159,34 m²lik ve 2.795,32 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/327 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/359 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Durmuş İbrahim Arslan adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi 128 ada 5 parsel sayılı,66,24 m² lik alan için davalı İbrahim Arslan mirasçıları Emine Akyüz, Fatma Özen, Ayçin Arslan Erüst, Medine Akgöl ve İlhami Arslan aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 66,24 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/359 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/325 Esas
23/06/2022
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Salih Atak adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi 857 parselsayılı,1.904,53 m² lik alan için davalı Salih Atak aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.904,53 m²lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/325 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2022.06.27 18:35:47

Yorum Yap