SON DAKİKA

logo

Deniz Harp Okulu öğrenciler Vali Ersin Yazıcı’nın makamında

Vali Ersin Yazıcı Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerini makamında kabul etti.

    Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile 14 Temmuz-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi kapsamında Antalya Limanı’nı ziyaret etti. Açık Deniz Eğitimi seyri kapsamındagenç bahriyeliler, “14 Temmuz’da Tuzla’dan yola çıkarak, 19 Temmuz’da KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına, ardından da 25 Temmuz’da sabah saatlerinde de Antalya Limanı’na demirlediler. 
    Vali Yazıcı, Antalya Deniz Komutanı Dz. Alb. N. Koray Salar, Eğitim Filotillası Komodoru Dz. Alb. Burak Atak, TCG Bayraktar Komutanı Dz. Alb. Lütfi Sezgin, Dz. H. O. 3’üncü sınıf öğrencileri Mehmet Akif Alemdaroğlu ve Doğukan Duran kabul etti.
    Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin aldıkları eğitimi pratiğe döktüklerini belirten Antalya Deniz Komutanı Dz. Alb. N. Koray Salar; “Öğrencilerimiz 1 sene okuduktan sonra Teğmen çıkarak açık deniz eğitimi kapsamında teorik bilgilerini pratiğe döküyorlar. Gemide 20 gün kalıyorlar bunun yarısı liman, yarısı seyir oluyor.Biz 14 Temmuz’da tuzladan yola çıktık. Marmaris’e uğradık bir nakliyat yaptık oradan da Kıbrıs’ın Kurtuluş Günü’ne iştirak ettik. Bugünde sabah saatlerinde Antalya Limanı’na geldik. Buradan da önce İzmir’e sonrasında da Çanakkale’ye geçeceğiz.” dedi.
Rüzgarınız Kolayına, Denizleriniz Sakin, Neşeniz Daim Olsun
    Mavi Vatanın güvenliği için, gece gündüz demeden, her türlü iklim koşulunda, görev yapan komutan ve öğrencilere hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Sahillerimizin, karasularımızın korunmasında ve emniyetinin sağlanmasında üstlendiğiniz görevleri başarıyla yerine getirerek bizleri gururlandırıyorsunuz. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yetiştirdiği kıymetli öğrencilerimizin gözleri ışıl ışıl parlıyor.Komutanlığımızın üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarıyla devam ettireceğine inanıyorum.Kıymetli gençler;rüzgarınız kolayına, denizleriniz sakin,neşeniz daim olsun.” şeklinde konuştu.
    Ziyaretin sonunda Vali Ersin Yazıcı, komutanlar ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.07.25 15:52:42
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


MHP’liler ve Elmalılılar iftarda buluştu

MHP’liler ve Elmalılılar, Elmalı ilçe teşkilatı ve Elmalı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğinde buluştular.

 İl Başkanı Hilmi Durgun’un yanısıra, MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy ve İlknur Fidan’ın ve  Korkuteli Belediye  Başkanı Ömer İşlek’in de katıldığı iftar yemeğinde il yönetim ve divan kurulu üyeleri de hazır bulundular.  Ak Parti  İl Başkan Yardımcısı Muammer Ak ve İlçe Başkanı  Haluk Altunkaya ve meclis üyeleri davete icabet ederlerken, MHP’ye gönül verenler büyük ilgi  gösterdiler. İftar yemeğine Elmalı  Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Aslan, Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Şoförler Odası Başkanı Arif Kıvrak ve  MHP’li meclis üyeleri ile  komşu ilçelerden de  MHP’li ilçe  başkanları da  katıldılar.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.04.28 10:51:23
Son Düzenlenme Tarihi :

Elmalı olası bir depreme hazır mı ?

Zaman zaman El­ma­lı mer­kez­li dep­rem­ler ya­şa­nı­yor ya da komşu il­çe­ler­de mey­da­na gelen dep­rem­ler El­ma­lı’da da his­se­di­li­yor. El­ma­lı il­çe­sin­de en son ola­rak 2019 yı­lın­da saat 21.14'te 4.2 şid­de­tin­de bir dep­rem mey­da­na gel­miş, kısa sü­re­li pa­ni­ğe neden olan dep­rem çevre il­çe­ler­den de his­se­dil­miş­ti.

Ela­zığ Siv­ri­ce’de mey­da­na gelen ve çevre il­le­rin yan­sı­ra geniş bir coğ­raf­ya­da his­se­di­len 6,8’lik bu doğal afet son­ra­sı dep­rem tek­rar gün­de­mi­mi­ze gi­rer­ken, dep­re­me ne de­re­ce ha­zır­lık­lı ol­du­ğu­muz, mev­cut bi­na­la­rın dep­re­me karşı da­ya­nık­lı olup-ol­ma­dı­ğı da uz­man­lar ta­ra­fın­dan tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu tar­tış­ma­lar kap­sa­mın­da tüm il ve il­çe­ler­de ol­du­ğu gibi El­ma­lı’da da dep­rem­le il­gi­li hangi ted­bir­le­rin alın­dı­ğı ya da alı­na­ca­ğı, mev­cut bi­na­la­rın risk du­rum­la­rı­nın be­lir­le­nip-be­lir­len­me­ye­ce­ği, risk­li bi­na­la­rın yı­kı­lıp-yı­kıl­ma­ya­ca­ğı, olası bir dep­rem­de yıkım bo­yu­tu­nun ne öl­çü­de ola­ca­ğı, top­lan­ma alan­la­rı ko­nu­sun­da El­ma­lı­lı­la­rın bil­gi­le­nip- bil­gi­len­di­ril­me­di­ği de ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan merak edi­li­yor. 
Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2020.02.01 10:36:42
Son Düzenlenme Tarihi :