SON DAKİKA

logo

Türk insanı “OBEZ” oluyor

Boy ve kilo de­ğer­le­ri kul­la­nı­la­rak he­sap­la­nan vücut kitle in­dek­si in­ce­len­di­ğin­de; 15 yaş ve üstü obez bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %21,1 iken, 2022 yı­lın­da %20,2 oldu. Cin­si­yet ay­rı­mın­da ba­kıl­dı­ğın­da; 2022 yı­lın­da ka­dın­la­rın %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez ön­ce­si, er­kek­le­rin ise %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez ön­ce­si ol­du­ğu gö­rül­dü.
Üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu 0-14 yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­lar­da en fazla gö­rü­len has­ta­lık oldu
Ço­cuk­lar­da son 6 ay için­de gö­rü­len has­ta­lık tür­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, 2022 yı­lın­da 0-6 yaş gru­bun­da %31,3 ile en çok üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu gö­rül­dü. Bunu sı­ra­sıy­la, %29,4 ile ishal ve %6,9 ile alt so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu iz­le­di. 2022 yı­lın­da 7-14 yaş gru­bun­da da %27,1 ile üst so­lu­num yolu en­fek­si­yo­nu ilk sı­ra­da yer aldı. Bunu sı­ra­sıy­la; %19,8 ile ishal, %11,2 ile ağız ve diş sağ­lı­ğı so­run­la­rı iz­le­di.
Bel böl­ge­si prob­lem­le­ri 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­de % 24,6 ile en fazla gö­rü­len has­ta­lık oldu
Son 12 ay için­de 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­de gö­rü­len has­ta­lık tür­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, bel böl­ge­si prob­lem­le­ri 2019 yı­lın­da %29,7 ile 2022 yı­lın­da da %24,6 ile ilk sı­ra­da yer aldı. Bunu sı­ra­sıy­la; 2022 yı­lın­da %17,2 ile boyun böl­ge­si prob­lem­le­ri, %16,1 ile hi­per­tan­si­yon, %11,4 ile şeker has­ta­lı­ğı ve %9,6 ile aler­ji iz­le­di.
Her gün tütün ma­mu­lü kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %28,3 oldu
Her gün tütün ma­mu­lü kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %28,0 iken 2022 yı­lın­da ar­ta­rak %28,3 oldu. Bu ora­nın 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %41,3, ka­dın­lar­da ise %15,5 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Tütün ma­mu­lü kul­lan­ma­yan bi­rey­le­rin (bı­ra­kan­lar ve hiç kul­lan­ma­yan­lar) oranı ise, 2019 yı­lın­da %68,7 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %68,0 oldu.
Alkol kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %12,1 oldu
Son 12 ay için­de, alkol kul­la­nan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %14,9 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %12,1 oldu. Bu ora­nın 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %18,4, ka­dın­lar­da ise %5,9 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Alkol kul­lan­ma­yan bi­rey­le­rin (daha önce kul­la­nan ve hiç kul­lan­ma­yan­lar) oranı ise, 2019 yı­lın­da %85,1 iken 2022 yı­lın­da ar­ta­rak %87,9 oldu.
Ya­tak­lı te­da­vi hiz­me­ti alan 15 yaş ve üstü bi­rey­le­rin oranı %9,7 oldu
Son 12 ay için­de, has­ta­ne­de en az bir gece ya­tak­lı te­da­vi hiz­me­ti alan bi­rey­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %10,8 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %9,7 oldu. Bu oran, 2022 yı­lın­da er­kek­ler­de %8,7, ka­dın­lar­da ise %10,7 oldu.
En çok fay­da­la­nı­lan ko­ru­yu­cu hiz­met %44,7 ile tan­si­yon ölç­tür­me oldu
Son 12 ay için­de, 15 yaş ve üstü bi­rey­ler­den tan­si­yo­nu­nu ölç­tü­ren­le­rin oranı 2019 yı­lın­da %50,8 iken 2022 yı­lın­da aza­la­rak %44,7 oldu. 2022 yı­lın­da ko­les­te­ro­lü­nü ölç­tü­ren­le­rin oranı %39,6 ve kan şe­ke­ri­ni ölç­tü­ren­le­rin oranı %41,6 oldu.
* TUİK

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.01 10:38:50
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Eğitim Bir Sen’den ’maaş iyileştirme’ talebi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, enflasyon karşısında alım gücünün artırılması adına kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etti.
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. Miran, “TÜİK tarafından 2023 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte; dört aylık enflasyon yüzde 15,21 ve enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ocak ayında yüzde 8’i toplu sözleşme ve yüzde 13,52’si refah payı artışı olmak üzere toplamda yüzde 30 artış yapılmıştı. Enflasyon farkı hariç yapılan yüzde 22,60’lık artışın önemli bir kısmı ’enflasyon canavarı’ tarafından kısa sürede ve hızlı şekilde eritildi” dedi. Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle kira ve emtia fiyatlarında, enflasyon rakam ve oranlarının üstünde yaşanan artışlar; maaş ve ücretlerin büyük bir bölümünü kapsamakta, kamu görevlileri üzerindeki hissedilen enflasyonu daha da baskın hale getirmektedir. Başta kamu görevlilerimize olmak üzere sabit gelirlilere yapılan iyileştirmelerin, muafiyetlerin ve teşviklerin reel geliri artırması, refah düzeyine yansıması ve gelir dağılımında adaleti sağlaması; fiyat istikrarına ve düşük enflasyon ortamının oluşmasına bağlıdır. Eğitim Bir Sen olarak, Toplu sözleşme masasını ve tarafların kararlarını olumsuz etkilemeyecek düşük enflasyon rakamlarının ve piyasa istikrarının ’en iyi zam’ olduğunu bütün süreçlerde dile getirdik. Beklenti ve hedeflerin sadece tahmin değil, gerçeğe dönüşmesi gerektiğini vurguladık. Türkiye’nin gelirinin büyümesi; büyüyen gelirin çalışanlar arasında adil/hakkaniyetli olarak bölünmesiyle önem kazanmaktadır. Artan enflasyon-düşen alım gücü gerçeği karşısında, özellikle alt kesim çalışanları koruyacak ’seyyanen zam’ gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır. Kayıplar görülmeli ve gelir adil bölünmelidir.”

Kaynak : İHA
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.05.03 13:15:27
Son Düzenlenme Tarihi :

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangından sonra griden yeşile dönüş

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında zarar gören dağlık ve ormanlık alanlarda bitki örtüsü yenilenmeye başladı. Yangın sonrası gri renge bürünen ormanlık alanlar, kendini yenileyen bitki örtüsü ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte tekrar yeşillendi.
28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sularında çıkan ve 3 ilçe, 59 mahallede etkili olup 10 gün sürerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında; 2’si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. Yangın sonucu 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Büyük afet sonrası bölgedeki yemyeşil ormanlık alandan ise geriye gri renk tonunun hakim olduğu alanlar kaldı.

24 bin hektarda yoğun mesai
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangının hemen ardından kesim ve temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Bölgede 16 bin hektara tohum, 8 bin hektara da fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Gri tekrar yeşile döndü
Yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyvesini vermeye başladı. Yangından en fazla zarar gören yerlerden Salur Mahallesi’nde tohumdan gelen fidanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ağaçlandırma çalışmaları kendini yenileyen bitki örtüsüyle buluşunca ortaya yemyeşil bir manzara çıktı.

Kaynak : İHA
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.04.17 13:10:11
Son Düzenlenme Tarihi :