SON DAKİKA

logo

Domateste üretim arttı, fiyatlar düştü

An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı (ATB), Mayıs ayı An­tal­ya Hal­le­ri Do­ma­tes, Sebze ve Meyve En­dek­si­ni açık­la­dı.
Domateste üretimin artması, fiyatların düşmesini de sağladı.
Mayıs ayın­da mik­tar en­deks­le­ri, do­ma­tes 85, sebze 114 ve meyve ise 139 ola­rak ger­çek­leş­ti. Fiyat en­deks­le­ri ise do­ma­tes­te 764, seb­ze­de 648 ve mey­ve­de 999 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Mayıs ayı en­deks­le­ri mik­tar­da bir ön­ce­ki aya göre (aylık) do­ma­tes­te yüzde 10.26, seb­ze­de yüzde 47.49 ve mey­ve­de ise yüzde 133.90 arttı. Mik­tar en­deks­le­ri geçen yılın aynı ayına göre (yıl­lık) do­ma­tes­te yüzde 7.61 ve seb­ze­de yüzde 0.15 ar­tar­ken, mey­ve­de ise yüzde -13.30 azal­dı.
Mayıs ayın­da en­deks­ler­de­ki yıl­lık de­ği­şim­ler, mik­tar­da do­ma­tes için son 8 yılın or­ta­la­ma üs­tün­de, sebze ve meyve için ise son 8 yılın or­ta­la­ma­sın­da ger­çek­leş­ti. Yıl­lık fiyat en­deks­le­rin­de­ki de­ği­şim­ler ise do­ma­tes için 8 yılın or­ta­la­ma al­tın­da, sebze için son 8 yılın or­ta­la­ma­sın­da ve meyve için ise 8 yılın or­ta­la­ma üs­tün­de ger­çek­leş­ti.
Mayıs ayın­da do­ma­tes fiyat en­dek­sin­de­ki yıl­lık de­ği­şim, yüzde -2.7 ola­rak tab­lo­ya yan­sı­dı. Mik­tar­da­ki yüzde 7.61’lik artış, fi­yat­ta­ki bu dü­şü­şün temel ne­den­le­rin­den biri oldu.
Sebze fiyat en­dek­sin­de­ki yıl­lık de­ği­şim yüzde 33.69 oldu. Seb­ze­nin yıl­lık mik­tar en­dek­si­nin yüzde 0.15 art­ma­sı, bu or­ta­la­ma fiyat ar­tı­şın­da önem­li rol oy­na­dı.
Meyve fiyat en­dek­sin­de­ki yıl­lık de­ği­şim yüzde 71.64 ile or­ta­la­ma üs­tün­de ger­çek­le­şir­ken, mey­ve­nin yıl­lık işlem mik­ta­rın­da yüzde -13.30’luk aza­lış bu du­ru­ma neden oldu.
Mayıs ayın­da mik­tar ve fiyat en­deks­le­rin­de­ki aylık de­ği­şim­ler, do­ma­tes için son 5 yılın mik­tar­da or­ta­la­ma dü­ze­yin­de ve fi­yat­ta ise or­ta­la­ma üze­rin­de ger­çek­leş­ti. Bir ön­ce­ki aya göre (aylık) do­ma­tes işlem mik­tar en­dek­si, Mayıs ayın­da yüzde 10.26’lık artış gös­te­re­rek işlem fiyat en­dek­si­nin aylık yüzde -16.59 düş­me­sin­de et­ki­li oldu.
Bir ön­ce­ki aya göre (aylık) sebze işlem mik­tar en­dek­si, Mayıs ayın­da yüzde 47.49’luk artış gös­te­rir­ken işlem fiyat en­dek­si ise aylık yüzde -36.69’lu aza­lış gös­ter­di. Son 5 yılın Mayıs ay­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da sebze mik­tar en­dek­si aylık en yük­sek ar­tı­şı gös­te­rir­ken, fiyat en­dek­si de­ği­şi­mi üçün­cü en düşük de­ğe­re sahip oldu.
Bir ön­ce­ki aya göre (aylık) meyve işlem mik­tar en­dek­si, Mayıs ayın­da yüzde 133.90’lık artış gös­te­rir­ken, işlem fiyat en­dek­si yüzde -17.35 azal­dı. Son 5 yılın Mayıs ay­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da aylık de­ği­şim­ler, meyve mik­tar ve fiyat en­deks­le­rin­de or­ta­la­ma dü­zey­de de­ğer­ler gös­ter­di.
* ATB BASIN

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.02 14:22:58
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Bina onarım işi yaptırılacaktır

ntalya-Kepez İlçesi Şehit Ömer Dikmen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhale 10.05.2022 - 14:30'da Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresinde yapılacaktır. * DETAYLAR İÇİN TIKLAYINKaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.04.22 22:09:52
Son Düzenlenme Tarihi :

'İyi ki varsın kan dostum'

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan ve Gülşah Alpova Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar'ı ziyaret etti.
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Acar, kan bağışının önemine işaret ederek, yapılan bir kan bağışıyla birçok hayatın kurtarılabileceğini kaydetti.
 
Yaptıkları çalışmalar için Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Erdoğan'a teşekkür eden Acar, belediye olarak her zaman kendilerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
 
Erdoğan, Kızılay otobüsünün 12-16 Haziran tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi önünde 11.30-20.00 saatleri arasında olacağını ve ‘İyi ki varsın kan dostum' kampanyası kapsamında kan vermek isteyen vatandaşları beklediklerini ifade etti-Bld.bsn.

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.08 16:16:02
Son Düzenlenme Tarihi :