SON DAKİKA

logo

Çukurova’nın gizli cenneti Küp Şelalesi hayran bıraktı

Adana’nın Aladağ ilçesinde kendine hayran bırakan görsel güzellikleriyle dikkat çeken Küp Şelaleleri, ziyaretçi akınına uğradı.
Aladağ ilçesinde bulunan yaban hayatı ve doğa güzellikleri kendine hayran bırakan Küp Şelaleleri, çevre illerden gelen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Çeşitli büyüklükte 10 farklı şelaleden oluşan huzur veren doğasıyla dikkat çeken şelaleler, hem Adanalı hem de farklı turizm acentelerin düzenlediği turlarla çevre illerden gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Alanda gezi, spor imkanı bulunan ziyaretçiler, aynı zamanda küçük göletlerden oluşan alanlarda ise buz gibi suda yüzme imkanı yakalıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik kanyon içerisinde yeri gezme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle şelalenin eşsiz güzelliğini keşfetme fırsatı buluyor.

“Doğası ve suyu harika”
Küp Şelaleleri’nin eşsiz güzelliğini görmek için Kahramanmaraş’tan geldiğini ifade eden Ümran Kırhan, “Çok güzel buldum doğası, suyu harika. Keşke daha önce gelseydim diyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, kirletmemizi ve doğamızı korumamızı ve eğer imkanımız varsa gelip buraları görmenizi tavsiye ediyorum. O kadar keşfedilmemiş yerlerimiz var ki, gelip görmenizi tavsiye ederim” dedi.

“Cennetten bir köşe”
Adana’da yaşayan ve her hafta sonu bu alana geldiklerini belirten Yalçın Güneş, “Ülkemizin her köşesi cennet ve burası da cennetten bir köşe. Güzel bir ortam ve güzel bir doğa var. Türkiye’de gezilecek çok güzel yerler var. Harika bir doğamız ve harika bir ülkemiz var” diye konuştu.
Şelalelerin saklı bir cennet olduğunu aktaran Ercan Kervan ise, “Arkadaşlarla bir grup olarak geldik. Eğlence mükemmel, ortam çok otantik, muhabbeti güzel. Her şey hoş” ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerde Emir Gürbüz de, “Çok güzeldi ve bence bir daha gelirim ben buraya. Kendi karavanım da var zaten, o karavanım ile gelirim. İnsanlar muhakkak gelsinler bence çok güzel. Ben dünyanın bazı yerlerinde böyle yerler gördüm. Bence en iyisi burası” şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.07.10 20:30:55
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Elektrikli scooter otomobil ile çarpıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Eli..

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Elifnur Enni’nin kullandığı elektrikli scooter ile Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ayşenur Hamit’in kullandığı 07 AVD 168 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan elektrikli scooter sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.08.13 10:59:15
Son Düzenlenme Tarihi :

Ulus­la­ra­ra­sı An Aqua Yüzme Ya­rı­şı, Konyaaltı'nda spor­cu­la­ra eşsiz de­ne­yim su­na­cak

25 Kasım 2023 ta­ri­hin­de, ikin­ci­si dü­zen­le­necek olan Ulus­la­ra­ra­sı An Aqua Yüzme Ya­rı­şı, spor­cu­la­ra unu­tul­maz bir de­ne­yim sun­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. 
Kon­ya­al­tı Sa­hi­li'nde Bey­dağ­la­rı'nın muh­te­şem man­za­ra­sı­nın eşlik ede­ce­ği yarış, 500 metre gece etabı, 1500 metre, 3000 metre ve 4500 metre par­kur­la­rıy­la her se­vi­ye­den yü­zü­cü­yü ağır­la­ya­cak.
Et­kin­lik, pro­fes­yo­nel yü­zü­cü­ler­den ama­tör­le­re kadar geniş bir yel­pa­ze­de ka­tı­lım­cı­ya hitap edi­yor.
Yarış, yüzme tut­kun­la­rı­nı An­tal­ya Kon­ya­al­tı Sa­hi­li'nde bu­luş­tu­ra­cak ve ka­tı­lım­cı­la­ra unu­tul­maz bir yarış de­ne­yi­mi su­na­cak. 
KATILIM KOŞULLARI VE KURALLARI
18 ya­şın­dan küçük spor­cu­la­rın ve­li­le­ri, ıslak im­za­lı di­lek­çe ile 500 metre gece yüzme eta­bı­na ka­tı­la­bi­lir­ler. Di­lek­çe­ler, or­ga­ni­zas­yon eki­bi­ne kit ma­sa­sın­da tes­lim edil­me­li­dir. Ka­tı­lım için yüzme li­san­sı veya et­kin­lik­ten 30 gün önce alın­mış sağ­lık ra­po­ru ge­rek­li­.
Ge­rek­li bel­ge­ler, hakem ko­mi­te­si­ne tes­lim edil­me­li­. Ya­ban­cı uy­ruk­lu spor­cu­lar pa­sa­port ve mu­va­fa­kat­na­me ile kayıt ola­bi­lir­ler. Yarış es­na­sın­da çe­kil­mek is­te­yen spor­cu­lar, bo­ne­le­ri­ni çı­ka­ra­rak el sal­la­ya­rak yar­dım is­te­ye­bi­lir­ler. En yakın tekne, yar­dım­cı ola­cak­tır.
Yarış sı­ra­sın­da gü­ven­lik, özel ve resmi ku­ru­luş­la­ra ait tek­ne­ler­le sağ­la­na­cak­tır. 
Ha­kem­ler, sağ­lık açı­sın­dan teh­li­ke­li gör­dük­le­ri spor­cu­la­rı botla ala­bi­lir veya uy­gun­suz dav­ra­nış­lar ser­gi­le­yen­le­ri dis­ka­li­fi­ye ede­bi­lir.Yarış ka­yıt­la­rı, www.​ana­qu­ara­ce.​com ad­re­sin­den ya­pıl­mak­ta­dır. Son kayıt ta­ri­hi 17 Kasım 2023'tür.
Genel klas­man­da de­re­ce­ye giren spor­cu­lar, yaş ka­te­go­ri­sin­de de­ğer­len­di­ril­me­ye­cek­tir. Cen­til­men­lik dışı dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nan spor­cu­lar yarış dışı bı­ra­kı­la­cak­tır.Et­kin­lik­te hakem uya­rı­la­rı­na uy­ma­yan­lar dis­ka­li­fi­ye edi­le­cek­tir. Ha­kem­ler, spor­cu­la­rın sağ­lık­sal du­ru­mu­nu göz önün­de bu­lun­du­ra­rak yarış dışı bı­rak­ma yet­ki­si­ne sa­hip­tir.Et­kin­li­ğe ka­tıl­ma­yan spor­cu­la­rın iade­si ya­pıl­ma­ya­cak­tır. 
Yarış kit­le­ri, et­kin­lik sı­ra­sın­da başka bir ar­ka­daş­la­rı­na tes­lim edi­le­bi­lir.Ulus­la­ra­ra­sı An Aqua Yüzme Ya­rı­şı, yüzme tut­kun­la­rı­nı eşsiz bir de­ne­yim ya­şa­ma­ya davet edi­yor. Or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si, tüm spor­cu­la­rın gü­ven­li­ği ve ka­tı­lım şart­la­rı­nı gö­ze­te­rek et­kin­li­ği dü­zen­le­me­ye ha­zır­la­nı­yor..
* haber merkezi

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.08.13 11:02:43
Son Düzenlenme Tarihi :