SON DAKİKA

logo


Elmalı'da derece alan öğrencilere ödülleri verildi

18 Mart Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri­ni Anma Günü ve Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 108. yıl dö­nü­mü El­ma­lı’da da et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı.

Cu­mar­te­si saat 10.30'da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’ndaki Ata­türk Anıtı’na çe­lenk su­nul­ma­sı, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan et­kin­lik­ler Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nde devam etti.
Bu­ra­da­ki tö­ren­ler de saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Günün an­la­mı­nı be­lir­ten ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan bir öğ­ren­ci şiir okudu.
Ça­nak­ka­le Ora­tor­yo­su ve ko­ro­nun ar­dın­dan et­kin­lik 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri Anma Günü ne­de­niy­le ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­siy­le devam etti. Aynı et­kin­lik içe­ri­sin­de 5 Mart An­tal­ya’nın Fethi ve 6 Mart Ata­türk’ün An­tal­ya’ya ge­li­şi ko­nu­lu kom­po­siz­yon ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.
18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri Anma Günü ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­ler şöyle :
Bi­rin­ci­ler : Se­ba­hat Çınar İlko­ku­lu’ndan İbra­him Metin Öz­türk (Resim), Osman Nuri Çınar Or­ta­oku­lu’ndan Ayşe Kı­lın­ças­lan (Şiir), İbra­him Bed­red­din Dalan Fen Li­se­si’nden İrem Serin (Kom­po­zis­yon).
İkin­ci­ler : Resim - Ra­ma­zan Öz­türk - Meh­met Su­ba­şı İlko­ku­lu, Şiir - Dilan Kınız - Ömer Paşa Or­ta­oku­lu. Kom­po­zis­yon - Na­ge­han Gül - Züm­rü­to­va İlko­ku­lu’ndan Hu­ri­ye Nisa Son­gür (Şiir), Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si
Üçün­cü­ler : Se­ba­hat Çınar İlko­ku­lu’ndan Musab Mah­mud Hü­da­yi Duran (Resim), Yuva Or­ta­oku­lu’ndan Tur­gut Eren Ünal (Şiir), El­ma­lı Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si’nden Ha­ti­ce Mıkçı (Kom­po­zis­yon)
5 Mart An­tal­ya’nın Fethi Ko­nu­lu Ya­rış­ma:
Bi­rin­ci­ler : Züm­rü­to­va İlko­ku­lu’ndan Hu­ri­ye Nisa Son­gür ( Şiir), Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Rabia Vural (Kom­po­zis­yon).
İkin­ci­ler : Züm­rü­to­va İlko­ku­lu’ndan Rüya Dur­kan (Şiir), Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Elif Fi­dan­cı (Kom­po­zis­yon)
Üçün­cü : Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Ela Rey­han Yıl­maz (Kom­po­zis­yon)
Mart Ata­türk’ün An­tal­ya’ya Ge­li­şi Ko­nu­lu Ya­rış­ma :
Bi­rin­ci­ler : Meh­met Su­ba­şı İlko­ku­lu’ndan Ra­ma­zan Öz­türk (Resim), Züm­rü­to­va Or­ta­oku­lu’ndan El­fi­da Kısır (Şiir), Züm­rü­to­va İlko­ku­lu’ndan Hu­ri­ye Nisa Son­gür (Şiir), Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Fırat El (Kom­po­zis­yon)
İkin­ci­ler : Se­ba­hat Çınar İlko­ku­lu’ndan Sı­dı­ka Beren Çak­mak (Resim), Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Yiğit Ali Doruk (Kom­po­zis­yon)
Üçün­cü : Yusuf Öner­toy Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nden Ela Rey­han Yıl­maz (Kom­po­zis­yon)
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.03.19 13:21:00
Son Düzenlenme Tarihi :

Manavgat Belediyesi’nden 560 vatandaşa evde bakım hizmeti

Manavgat Belediyesi’nin yaşlı, engelli ve hastalara yönelik çalışması olan “Evde Bakım Hizmeti” yardıma muhtaç vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. 
560 VATANDAŞA EVDE BAKIM 
Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri’ne bağlı çalışma yürüten Evde Bakım Hizmeti ekibi, Manavgat sınırları içerisinde ikamet eden, birinci dereceden yakını olmayan, mal varlığı ve maddi olanağı olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların talepte bulunması halinde evlerine giderek temizlik ve hijyen çalışması yapıyor. Ekipler, ayrıca evde bakım hizmeti sunduğu vatandaşların isteğine bağlı olarak kişisel bakım işlemini de gerçekleştiriyor. Düzenli ve periyodik olarak yapılan evde bakım hizmetinden Manavgat genelinde 560 hane yararlanıyor. 
KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bilgili ve tecrübeli bir ekiple Evde Bakım Hizmetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Kentimizde ikamet eden yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza ulaşarak onların yanında oluyoruz. Ekibimiz çok özel ve çok anlamlı bir görev yapıyor. Belediyemizin güçlü eli, halkımızın devamlı üstünde olmaya devam edecek. 
Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz. Tüm hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirtiyor, bu özel görevi yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.
* Manavgat Belediyesi Basın

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.08.24 12:41:07
Son Düzenlenme Tarihi :