SON DAKİKA

logo

Saric'in Bonservisi Alınacak mı?

An­tal­yas­por’un sezon ba­şın­da Pa­ler­mo’dan satın alma op­si­yo­nuy­la trans­fer et­ti­ği Dario Saric, forma giy­di­ği ilk haf­ta­dan iti­ba­ren ta­kım­da fark ya­ra­tan isimlr­den bi­ri­si oldu.
Kır­mı­zı be­yaz­lı­la­rın satın alma op­si­yo­nuy­la ki­ra­lık kad­ro­su­na dahil et­ti­ği ve op­si­yo­nu kul­lan­ma­sı ha­lin­de top­lam 1.2 mil­yon euro’ya mal ola­cak ve aylık 50'şer bin euro öde­me­ler­le kad­ro­su­na dahil ede­bi­le­ce­ği Dairo Saric, her geçen hafta yük­se­len per­for­man­sı ile dik­kat­le­ri çe­ki­yor.
Orta sa­ha­ya tempo ge­ti­ren, sa­ha­yı dik­le­me­si­ne kul­la­na­bi­len, ikili mü­ca­de­le­yi seven, ikili mü­ca­de­le­le­ri ka­za­na­rak An­tal­yas­por’un orta sa­ha­da­ki di­ren­ci­ni art­tı­ran Saric, gol yol­la­rın­da da et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­di.
Ba­şak­şe­hir kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nın ilk go­lü­nü atan, Be­şik­taş ma­çın­da da ceza sa­ha­sı çiz­gi­si üze­rin­den mü­kem­mel bir vu­ruş­la topu ağ­la­ra gön­de­re­rek An­tal­yas­por’un geri dönüş star­tı­nı veren Dario Saric için kır­mı­zı - be­yaz­lı yö­ne­tim zaman ge­çir­me­den sa­tı­nal­ma op­si­yo­nu­nu kul­lan­ma­lı ve sezon so­nu­na bı­rak­ma­ma­lı.
SARİC’E TEKLİFLER GELİYOR
Bir ön­ce­ki yö­ne­ti­min trans­fer­le­ri ara­sın­da yer alan Dario Saric, bu sezon kır­mı­zı - be­yaz­lı­la­rın nokta trans­fer­le­rin­den bi­ri­si oldu.
Asıl mev­ki­si mer­kez orta saha olan ve 10 nu­ma­ra da oy­na­ma özel­li­ği­ne sahip olan Saric, An­tal­yas­por’da Nuri Şahin’in 11'e yaz­dı­ğı ilk isim­ler­den bi­ri­si oldu.
Saric’in yük­se­len per­for­man­sı hem yurt için­den hem de yurt dı­şın­dan sezon sonu bek­len­me­den tek­lif­le­rin gel­me­si­ni de sağ­la­dı.
An­tal­yas­por’un uzun yıl­lar­dır ek­sik­li­ği­ni ya­şa­dı­ğı orta sa­ha­ya di­renç ka­ta­cak, tem­po­nun yük­sel­me­si­ni sağ­la­ya­cak fut­bol­cu sı­kın­tı­sı­nı çözen Saric, aynı za­man­da gole yakın bir isim olma özel­li­ği ile de önem­li bir ek­si­ği ka­pat­tı.
Ka­lu­zins­ki ile bir­lik­te oy­na­ma­sı plan­la­nan, genç ismin sa­kat­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Erdal ile bir­lik­te oy­na­yan, iyi bir ikili olan Saric, Erdal’ın da tatlı sert fut­bo­lu sev­me­si An­tal­yas­por’un orta sa­ha­da­ki di­ren­ci­nin art­ma­sı­nı sağ­la­dı.
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.11.10 21:22:04
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Ali Kayası Cam Terası ekim ayında hizmete giriyor

Kahramanmaraş Menzelet Barajı Ali Kayası mevkiine yapılan Cam Teras alanının ekim ayında hizmete girmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.
6 Şubat depremleri öncesi yapımına başlanan ve asrın felaketi dolayısıyla aksamalara uğrayan projede son rötuşlar yapılıyor.
Cam teras, restoran, yürüyüş yolu ve otopark alanında son hazırlıklar yapılırken, bölgeye ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları da tamamlanmak üzere.
Şehrin turizm potansiyelini artırması planlanan projede, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarının kısa sürede tamamlanmasıyla Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin Ekim ayı içerisinde hizmete sunulması hedefleniyor.
İkinci ve üçüncü etap çalışmalarıyla katma değeri daha da artırılacak Ali Kayası Cam Teras, bölgenin gözde turizm tesisleri arasındaki yerini alacak.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.09.22 17:15:11
Son Düzenlenme Tarihi :

Toroslar’da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ağaç budama, çim biçme, ilaçlama ve sulama işlemlerinin yanı sıra deforme olan bank, kamelya, çöp kovası ve çocuk oyun grupları periyodik olarak tamir ediliyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Doğanın tüm güzelliklerini barındıran Toroslar’da birbirinden güzel mesire alanları da ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak hem yeşil alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyor hem de yeni alanlar oluşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Hemşehrilerimizden de isteğimiz yeşil alanlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır” dedi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.07.04 15:59:44
Son Düzenlenme Tarihi :