SON DAKİKA

logo

Saric'in Bonservisi Alınacak mı?

An­tal­yas­por’un sezon ba­şın­da Pa­ler­mo’dan satın alma op­si­yo­nuy­la trans­fer et­ti­ği Dario Saric, forma giy­di­ği ilk haf­ta­dan iti­ba­ren ta­kım­da fark ya­ra­tan isimlr­den bi­ri­si oldu.
Kır­mı­zı be­yaz­lı­la­rın satın alma op­si­yo­nuy­la ki­ra­lık kad­ro­su­na dahil et­ti­ği ve op­si­yo­nu kul­lan­ma­sı ha­lin­de top­lam 1.2 mil­yon euro’ya mal ola­cak ve aylık 50'şer bin euro öde­me­ler­le kad­ro­su­na dahil ede­bi­le­ce­ği Dairo Saric, her geçen hafta yük­se­len per­for­man­sı ile dik­kat­le­ri çe­ki­yor.
Orta sa­ha­ya tempo ge­ti­ren, sa­ha­yı dik­le­me­si­ne kul­la­na­bi­len, ikili mü­ca­de­le­yi seven, ikili mü­ca­de­le­le­ri ka­za­na­rak An­tal­yas­por’un orta sa­ha­da­ki di­ren­ci­ni art­tı­ran Saric, gol yol­la­rın­da da et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­di.
Ba­şak­şe­hir kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nın ilk go­lü­nü atan, Be­şik­taş ma­çın­da da ceza sa­ha­sı çiz­gi­si üze­rin­den mü­kem­mel bir vu­ruş­la topu ağ­la­ra gön­de­re­rek An­tal­yas­por’un geri dönüş star­tı­nı veren Dario Saric için kır­mı­zı - be­yaz­lı yö­ne­tim zaman ge­çir­me­den sa­tı­nal­ma op­si­yo­nu­nu kul­lan­ma­lı ve sezon so­nu­na bı­rak­ma­ma­lı.
SARİC’E TEKLİFLER GELİYOR
Bir ön­ce­ki yö­ne­ti­min trans­fer­le­ri ara­sın­da yer alan Dario Saric, bu sezon kır­mı­zı - be­yaz­lı­la­rın nokta trans­fer­le­rin­den bi­ri­si oldu.
Asıl mev­ki­si mer­kez orta saha olan ve 10 nu­ma­ra da oy­na­ma özel­li­ği­ne sahip olan Saric, An­tal­yas­por’da Nuri Şahin’in 11'e yaz­dı­ğı ilk isim­ler­den bi­ri­si oldu.
Saric’in yük­se­len per­for­man­sı hem yurt için­den hem de yurt dı­şın­dan sezon sonu bek­len­me­den tek­lif­le­rin gel­me­si­ni de sağ­la­dı.
An­tal­yas­por’un uzun yıl­lar­dır ek­sik­li­ği­ni ya­şa­dı­ğı orta sa­ha­ya di­renç ka­ta­cak, tem­po­nun yük­sel­me­si­ni sağ­la­ya­cak fut­bol­cu sı­kın­tı­sı­nı çözen Saric, aynı za­man­da gole yakın bir isim olma özel­li­ği ile de önem­li bir ek­si­ği ka­pat­tı.
Ka­lu­zins­ki ile bir­lik­te oy­na­ma­sı plan­la­nan, genç ismin sa­kat­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Erdal ile bir­lik­te oy­na­yan, iyi bir ikili olan Saric, Erdal’ın da tatlı sert fut­bo­lu sev­me­si An­tal­yas­por’un orta sa­ha­da­ki di­ren­ci­nin art­ma­sı­nı sağ­la­dı.
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.11.10 21:22:04
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Esen,depremzede aileyle bir araya geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deprem felaketinden sonra Antalya’ya gelen depremzede aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinliyor. Başkan Esen, afetzedelerin bölgede yaşamlarını yeniden düzene sokabilmeleri için kalıcı çözümlerin şart olduğunu söyledi.
6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra evini kaybeden binlerce vatandaş Türkiye’nin farklı şehirlerine taşınmak zorunda kaldı. Antalya’ya gelen birçok afetzede, kentin çeşitli yerlerinde ikamet ediyor. Deprem mağduru olan Murat Başkara, yaşanan felakette evinin yıkıldığını bu yüzden Antalya’ya gelerek bir yakınlarının evinde misafir olduklarını dile getirdi. Ailesinden geriye kalanların hala Adıyaman’da olduğunu ve çadırda kaldıklarını söyleyen Başkara, bölgeye giden yardımlar olmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Başkara ailesini misafir oldukları evde ziyaret ederek hem başsağlığı diledi hem de ihtiyaçlarını kendilerinden dinledi.
"Temel ihtiyaçlar karşılanacak"
Ailenin market ihtiyacını giderebilmesi için belediye olarak destek çıkacaklarını belirten Başkan Esen, ayrıca elektrik, su ve diğer faturaları da kişisel olarak üstleneceğini kaydetti. Bu zorlu süreçte dayanışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Esen, yetkili mercilerin bir an önce deprem bölgesinde kalıcı çözümler bulması gerektiğini dile getirdi. Konyaaltı Belediyesi olarak bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Esen, “İmkanlarımızı zorlayarak bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz. Ama bu yardımlar geçici çözümler. Bunun yerine bölgedeki yurttaşlarımızın yaşamlarına devam edebilecekleri çözümler aranmalı. Kısmi yardımlarla bu olacak iş değil. Yeniden iş yerlerinin açılması ve günlük yaşama dönülmesi üzerine çalışmalar yapılmalı. Bölgede eğitimden sağlığa her şey aksadı. Şu an orada birçok aile zar zor yaşamını sürdürüyor. Birkaç ay sonra yeniden kış gelecek. İnsanlar o soğukta çadırda veya konteynerde kalamaz. En azından barınma sorunu için geçici konutlar inşa edilmeli” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.04.17 15:35:24
Son Düzenlenme Tarihi :

Isparta Valisi Aydın Baruş depremzedelerin bayramını kutladı

Isparta Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı arifesinde depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Isparta Valisi Aydın Baruş, KYK Isparta Yurdu ve Mihri Hatun Yurdu’nda konaklayan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Kurban Bayramı arifesinde depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Vali Baruş, vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara ise sinema bileti ve oyun alanı bileti hediye etti. Yurt ziyaretlerinde depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Baruş vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "Depremzede kardeşlerimiz bu bayramı hüzünlü geçiriyorlar. Depremlerin ardından yaklaşık 3 binin üzerinde vatandaşımız yurtlarımızda kalıyordu. Şu anda 2 yurdumuzda yaklaşık 800 vatandaşımız var. Bayram münasebetiyle memleketlerine gidenler de çok oldu. Burada kalan vatandaşlarımızın hiç olmazsa çocuklarına, kendilerine hayırlı bayramlar demek için geldim. Tabii onlar için hüzünlü bir bayram. Allah’tan duamız inşallah önümüzdeki bayramlarda çok daha güzel ortamlarda akrabalar ile, aile üyeleriyle birlikte bayramları kutlarlar. Tabii bu bayram onları misafir etmekten de biz mutluluk duyuyoruz. Çoluk çocuk buradalar bayramda biz de onları rahat ettirebilmek için her türlü imkanı kullanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem barınma olanakları hem de yemek imkanlarını sağlıyoruz ve görüştüğümüzde de genel olarak bir memnuniyet var. Ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Depremzedelere yardım eden, onların bu zorlu günleri atlatılması için katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.06.27 23:10:48
Son Düzenlenme Tarihi :