logo

Karayolları, Özdemir Mahallesi'nde kimler için kamulaştırma bedeli tespiti ve tescili davası açtı (2)

Karayolları, Özdemir Mahallesi'nde kimler için kamulaştırma bedeli tespiti ve tescili davası açtı.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/260 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Sezai SERT adına kayıtlı Antalya ili, Elmalı ilçesiÖzdemir Mahallesi 0 ada 6189 parsel sayılı taşınmazların (eski 0 ada 4348) 2746,3 m² lik alan içindavalı Sezai SERT aleyhine davacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından 2746,3 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/260 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2018

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/275 Esas 12/11/2018
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Hamdi Akyalçın adına kayıtlı Antalya ili, Elmalı ilçesi Özdemir Mahallesi 0 ada 6152 parsel (eski 0 ada 5764) sayılı, 849,40 m² lik alan için davalı Hamdi Akyalçın mirasçıları dahili davalılar Durkadın Çoban, Osman Akyalçın, Mehmet Akyalçın Osman Akyalçın, Ayhan Akyalçın, Halil Akyalçın, Ramazan Akyalçın, NurdoğanAkyalçın, Murat Buyurukcu, Selçuk Buyurukcu, Adnan Buyurukcu, Faiz Buyurukcu ve Zeki Buyurukcu aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından 849,40 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/275 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/273 Esas 12/11/2018
KAMULAŞTIRMA İLANI
Antalya ili, Elmalı ilçesi Özdemir Mahallesi 0 ada 6167 parsel (eski 0 ada 4633) sayılı, 7.778,18 m² lik alan için davalılar Fatma Buyurukcu, Fikriye Mutlutürk, Hadime Karahan, Mehmet Mutlutürk, Mehmet Şahin, Osman Buyurukcu, Rafet İçel, Reşide Mutlutürk, Salih Mutlutürk aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından 7.778,18 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/273 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda MustafaAksuadına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesiÖzdemir Mahallesi 0 ada 6242 parsel (eski 0 ada 4273 parsel) sayılı, 55,20 m² lik alan içindavalılar malik Mustafa Aksu mirasçıları Cemile Sarı, Semiha Aksu, TahirAksu ve Zarife Derelialeyhine davacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından 55,20 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/248 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2018

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/262 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Şahsene Akçakuş, Mustafa Akçakuş, Hatice Akçakuş adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesiÖzdemir Mahallesi 0 ada 6226 parsel (eski 4280) sayılı,267,34 m² lik alan içindavalılarBülent Akçakuş, Hatice Özbek, Hüseyin Akçakuş, Mustafa Akçakuş, Saliha Akçakuş ve Sahsenem Akçakuş aleyhine davacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından 267,34 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/262 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2018

T.C.
ELMALI 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/305 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Antalya ili, Elmalı ilçesi Çalpınar Mahallesi 2442 parsel sayılı taşınmazın (eski 1909) 4.256,85m² lik alan içindavalılar Ali Sarıkaya, Dursun Sarıkaya, Fahreddin Sarıkaya, Fatma Sarıkaya, Harun Sarıkaya, Hüseyin Durmaz, Medine Ernezlioğlu, Muhammet Sarıkaya, Muhittin Sarıkaya, Osman Sarıkaya, Perihan Özkaya, Turgut Sarıkaya ve Zilfiye Karaman aleyhine davacıKarayolları 13.Bölge Müdürlüğütarafından 4.256,85 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/305 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2018

T.C.
ELMALI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/247 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Salih Karahanadına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesiÖzdemir Mahallesi 0 ada 4282 parselin 336,00 m² lik alan içindavalı Salih Karahan,Hatice Karahan Mehmet İsmet Karahan, Zehra Kaya ve Şeref Karahan aleyhine davacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından 336,00 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/247Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2018

2018.11.21 20:35:22

Yorum Yap