logo

ÖZEL VE TİCARİ ARAÇLAR İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

ÖZEL VE TİCARİ ARAÇLARA 3 KİŞİDEN FAZLA BİNİLEMEYECEK, BİRDEN FAZLA KİŞİ OLURSA MASKE TAKACAKLAR


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden bugün gerçekleştirilen  olağanüstü görüşmede önemli kararlar aldı. Alınan kararlar arasında en önemlisi, ticari ve özel araçlara 3 kişiden fazla bindirilmemesi, birden fazla kişi olması halinde maske takma zorunluluğu getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun  bugünkü toplantısında aldığı kararlar şöyle:
     1. Kurulumuzun 21.03.2020 tarih ve 3 no.lu kararının 2. maddesinde yer alan “İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemelerine,” ilişkin kararıyla çalışma saatleri düzenlenen işletmelerin bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına,
     2. İlimiz genelinde bulunan bakkal, büfe, TAPDK Belgeli bayiler vb. işyerlerinin hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına,
     3. İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dâhil 3 (üç) kişinin binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna,
    4. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
     5. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına, c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020-20 Sayfa 2 / 2 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 15.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
2020.04.15 17:19:54

Yorum Yap