SON DAKİKA

logo

19 bin 517 okul ser­vis aracı de­net­len­di

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de mev­cut huzur ve güven or­ta­mı­nın de­va­mı­nı sağ­la­mak, çocuk ve genç­le­ri başta kumar olmak üzere her türlü suç­tan uzak tut­mak ve ko­ru­mak, öğ­ren­ci­le­rin eği­tim ve öğ­re­tim­le­ri­ni daha gü­ven­li or­tam­da sür­dür­me­le­ri­ni sağ­la­mak, park-bah­çe­ler ve oyun sa­lon­la­rı­nı de­net­le­mek, ço­cuk­la­rın di­len­di­ril­me­si­ni ön­le­mek, ara­nan şa­hıs­la­rı ya­ka­la­mak ve suç un­sur­la­rı­nı ele ge­çir­mek ama­cıy­la okul ve öğ­ren­ci yurt­la­rı­nın yakın çev­re­le­rin­de ve umuma açık iş­yer­le­rin­de Çocuk ve Genç­le­rin Ko­run­ma­sı­na Yö­ne­lik Okul Çev­re­le­ri ile Ser­vis Araç­la­rı De­ne­tim Uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı.
Ülke ge­ne­lin­de eş za­man­lı ola­rak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 em­ni­yet ve jan­dar­ma per­so­ne­li­nin ka­tı­lı­mı ile ya­pı­lan uy­gu­la­ma­da; 19 bin 517 okul ser­vis aracı de­net­len­di.
De­ne­tim­ler­de, 556 adet “Okul Ser­vis Araç­la­rı Yö­net­me­li­ği­ne Uy­ma­mak”, 183 adet “Araç Mu­aye­ne­si Yap­tır­ma­mak”, 33 adet “Fazla Yolcu Ta­şı­mak”, 98 adet “Em­ni­yet Ke­me­ri Tak­ma­mak” ih­lal­le­ri başta olmak üzere diğer ih­lal­ler­le bir­lik­te top­lam 3.965 araç ve sü­rü­cü­sü­ne işlem ya­pı­la­rak idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.
Ek­sik­li­ği tes­pit edi­len 256 okul ser­vis aracı tra­fik­ten men edil­di.
Uy­gu­la­ma­da, 20 bin 97 okul çev­re­si başta olmak üzere ülke ge­ne­lin­de bu­lu­nan 24 bin 349 umuma açık yer (kah­ve­ha­ne­ler, kı­ra­at­ha­ne­ler, ka­fe­ler, in­ter­net ve oyun sa­lon­la­rı, iddia ve gan­yan ba­yi­le­ri, iç­ki­li yer­ler vb.), park ve bah­çe­ler, met­ruk bi­na­lar, çak­mak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özel­lik­le açık/paket ola­rak tütün ma­mül­le­ri sa­tı­şı ya­pı­lan yer­ler de­net­len­di.
De­ne­tim­ler­de çe­şit­li suç­lar­dan ara­nan 663 şahıs ya­ka­lan­dı, 8 kayıp çocuk bu­lun­du.
Ay­rı­ca 2 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 3 adet ruh­sat­sız av tü­fe­ği, 1 adet ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 6 adet mermi, 7.646 paket kaçak si­ga­ra ve 21.520 adet dol­du­rul­muş ma­ka­ron ele ge­çi­ril­di.
* HABER MERKEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.04.18 11:24:29
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


BAŞKAN GÜNGÖR, MATSO YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ VE DEVTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN TAŞ’I ZİYARET ETTİ

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Devtaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Taş’a yaptığı ziyarette tarım sektörünün son yıllarda öneminin daha da artarak stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Ali Özen ile birlikte MATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Devtaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Taş’a tarım ve teknolojiyi buluşturdukları Aymuz ve Aymax entegre tesislerinde ziyarette bulundu. Ayhan Taş, Başkan Güngör’e Devtaş A.Ş olarak 2019 yılında 1000 dönüm alanda örtü altı alanda başta muz yetiştiriciliği ile tarım sektörüne giriş yaptıklarını belirterek aynı yıl 15 dönüm alanda, son teknoloji ile donatılmış muz sarartma tesisini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

 

“TROPİKAL MEYVE ÜRETİMİ YAPIYORUZ”

Taş, “Muz ağırlıklı tropik meyve sektöründe örtü altı üretim yapıyor, sarartma, paketleme, depolama, gübre ve danışmanlık faaliyetleri yapıyoruz. Nitelikli çilek ve bluberry üretimi, reçel üretimi, kurutulmuş meyve üretimi yapmaktayız” dedi.

 

“DOKU KÜLTÜRÜ İLE FİDE ÜRETİYORUZ”

2021 yılında üstün teknolojiler ile donatılmış doku kültürü laboratuvarını faaliyete geçirerek fide üretimine başladıklarını kaydeden Ayhan Taş, “Aymuz Fide bugün 90’dan fazla çeşit ve tek seferde 5 milyon bitki kapasitesine ulaştık. Aynı yıl Aymax Natural markası ile tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik etmeye başladık” dedi.

 

“DONDURULMUŞ MEYVE VE SEBZE SİSTEMLERİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK”

Devtaş A.Ş olarak tarım sektöründe sürekli büyüyerek şirket olarak kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Taş, “şirket olarak yurt içi ve yurt dışı pazar taleplerini karşılamak ve istihdam yaratarak yerli kalkınmaya destek olmak adına, 2023 yılında dondurulmuş meyve, sebze (IQF) sistemlerinin temellerini attık ve faaliyete geçirdik” diye konuştu.

 

BAŞKAN GÜNGÖR, “TURİZMDEN SONRA TARIMDA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ÜYEMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Güngör, tesisleri gezdikten sonra Ayhan Taş’a Manavgat’a yaptıkları yatırım, istihdam ve katma değer için teşekkür etti. Tarım sektörünün son yıllarda öneminin daha da artarak stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Güngör, tarım sektöründe sizin gibi değerli iş insanlarımız sayesinde Manavgat olarak her geçen gün daha da büyümekteyiz. Firma olarak üretim, paketleme ve pazarlamaya kadar tüm alanlarda yaptığınız dev yatırımlar ve yaratmış olduğunuz Aymuz, Aymax gübre gibi markalarla ulusal ve uluslararası pazarda adınızdan söz ettirerek Manavgat’a değer kattınız. Manavgat ve bölgemizde turizmden sonra tarımda örnek teşkil ettiğiniz yatırımlarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


-BLD.BSN.


Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.06.18 11:26:19
Son Düzenlenme Tarihi :

Trafo merkezine kapalı şalt ve çatı sürme izolasyon işleri yaptırılacaktır

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA

 Serbest Bölge Trafo Merkezinde Kapalı Şalt ve Kumanda Binası Çatısında Sürme İzolasyon Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İhale 15.02.2022 - saat 11:00'da TEİAS 19. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır. * DETAYLAR İÇİN TIKLAYINKaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2022.02.04 19:58:11
Son Düzenlenme Tarihi :