logo

Elmalı Belediyesi hazır Beton Tesisi ile bazı tarla ve dükkanların kiralama ihalesi yarın yapılacak

Elmalı Belediyesi aralarında hazır beton tesisinin de bulunduğu bazı taşınmazlarını 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle 2-3 yıllığına kiralayacak. Söz konusu ihaleler Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yarın saat 10.30’dan itibaren başlayacak.

    Elmalı Belediyesi’nin açık artırma yoluyla kiralayacağı taşınmazlar arasında; Çukurelma Mahallesi Köyiçi mevkiinde 9.350 metrekare tarla, Kuş Ördek mevkiinde 4.750 metrekare tarla, Yayılgan mevkiinde 19.275, 11.263, 9.525, 11.825 metrekarelerden oluşan tarlalar, Kirse mevkiinde 9.650 metrekare tarla, Vezir Kuyusu mevkiinde 8.788 metrekare tarla, Edirne mevkiinde 5,425, 6.213, 8.388,10.613 ve 11.550 metrekare tarlalar ile  yine Çukurelma Mahallesi Yayılgan mevkiinde bulunan 6.087  metrekare tarla bulunuyor.
    Eymir Mahallesi Kır mevkiinde  99 metrekare ile 130 metrekaren oluşan iki ayrı dükkanda  aylık 290 ve 510 liradan 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkartılacak. Özdemir Mahallesi Burunlar mevkiinde 13.340 ve 8.700 metrekarelerden oluşan iki arsa, Özdemir Mahallesi Öküzgözü mevkinnde 1.000 metrekarelik arsa, Özdemir  Mahallesi İncearık mevkiinde 3.260 metrekare arsa ile Yakaçiftlik Mahallesi’nin Adalar mevkiinde 1.694 ve 14.050, Kır mevkiinde 7.172 metrekarelerden oluşan tarlalar da ihale ile kiralanacak.
    Elmalı Belediyesi tarafından 3 yıllığına kiralanmak üzere açık artırmaya çıkarılan  taşınmazlar arasında  Salur Mahallesi Kızılyer mevkiinde bulunan 60 tonluk kantar ile yine aynı mahallede bulunan 27 metrekarelik bir dükkanda bulunuyor.  Kantar aylık 15 bin lira bedelle yine 3 yıllığına açık arttırma suretiyle kiralanacak. Dükkan ise aylık 210 lira bedelle açık arttırmaya çıkartılacak.
HAZIR BETON TESİSİ
İHALESİ DE BUGÜN
    Elmalı Belediyesi  100 metreküp/saat kapasiteli  Hazır Beton Tesisi’ni  aylık 110 bin  lira + KDV bedelle  2 yıllığına açık artırma yoluyla kiralayacak. Bu ihalenin başlama saati 11.22. 
İHALELERE KATILMA
ŞARTLARI
    İhalelere katılmak isteyen Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge,
    Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı ve Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge isteniyor.
2020.09.08 08:09:58

Yorum Yap