SON DAKİKA

logo

Antalya’da jandarmadan kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez İlçesinde şüpheli bir şahsın işletmesinde..

Antalya’da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez İlçesinde şüpheli bir şahsın işletmesinde kaçak sigara ve alkollerin satışı yaptığı bilgisi alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, söz konusu işyerinde yaptıkları aramada bin 523 paket elektronik sigara likiti, 60 kg nargile tütünü, 30 kg açık nargile tütünü, 68 adet viski kiti ve 12 adet votka kiti ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.09.15 11:30:04
Son Düzenlenme Tarihi :

Yorum Yap


Yabancılar Mart ayında Antalya'da 1090 konut satın aldı

Antalya’da 2023 yılı Mart ayında 3.946’sı ikinci el satış olmak üzere toplam 6.120 konut satıldı. Satılan konutların 1.090'nını yabancılar aldı. Ülke genelinde ise Mart ayında 105 bin 476 konut satıldı.
ANTALYA EN FAZLA KONUT SATILAN 4. İL
Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve %5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.
25 BİN 262 İPOTEKLİ KONUT SATILDI
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.
Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i; Ocak - Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.
32 BİN 899 KONUT İLK KEZ SATILDI
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti.
72 BİN 577 KONUT 2. KEZ SATILDI
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.
ANTALYA’DA 1090 KONUTU YABANCILAR ALDI
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,2 oldu. 
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.
EN FAZLA KONUTU RUSLAR ALDI
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 azalarak 10 bin 926 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
* HABER MERKEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.04.17 10:36:01
Son Düzenlenme Tarihi :

“Kanlı Nigar” bugün sahnede

Tiyatroseverler... Bu haberimiz sizin için...

An­tal­ya Dev­let Opera ve Ba­le­si, Ge­le­nek­sel Türk Ti­yat­ro­su’nun en önem­li eser­le­rin­den biri olan “Kanlı Nigar” mü­zi­ka­li­ni Cem İdiz’in bes­te­le­ri ile bugün akşam saat: 20.30’da Haşim İşcan Kül­tür Mer­ke­zi Opera Sah­ne­si’nde­An­tal­ya­lı sa­nat­se­ver­ler ile bu­luş­tu­ra­cak.
Kendi ayak­la­rı üze­rin­de duran, ko­ca­sın­dan şid­det gör­müş ka­dın­la­rı ça­tı­sı al­tın­da top­la­yan, kı­zıy­la be­ra­ber fal bakıp bohça aça­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan bir ka­dı­nın hi­ka­ye­si­ni an­la­tan eser Hal­dun Özör­ten ta­ra­fın­dan sah­ne­ye ko­yul­du.
Eser­de An­tal­ya DOB or­kest­ra­sı­nı şef Ömer Yön­dem yö­ne­tir­ken , An­tal­ya DOB ko­ro­su Mahir Sey­rek ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı. Baş­ke­man­cı­lı­ğı Fah­ret­tin Arda’nın üst­len­di­ği eğ­len­ce­li mü­zi­kal­de dekor ta­sa­rı­mı Özgür Usta, kos­tüm ta­sa­rı­mı Nur­sun Ünlü, ko­re­og­ra­fi Ser­hat Nü­fus­çu ve ışık ta­sa­rı­mı ise Mus­ta­fa Eski im­za­sı­nı ta­şı­yor.
Ese­rin ko­nu­su:
Hi­ka­ye 1900’lerin İstan­bul’unda geç­mek­te­dir. Bes­le­me ola­rak ye­tiş­ti­ği evden küçük yaşta kaçan Nigar yıl­lar sonra kızı Le­ta­fet, kal­fa­sı Şe­ta­ret, baht­sız bes­le­me Ne­fa­set ve dil­siz Ülfet ile be­ra­ber eski ma­hal­le­si­ne döner. Ma­hal­le­le­ri­ne yeni gelen ka­dın­la­rı merak eden ahali gece vakti Nigar’ın evini ra­hat­sız et­me­ye baş­lar ve olay­lar böyle ge­li­şir. Tek baş­la­rı­na bir er­ke­ğe ih­ti­yaç duy­ma­dan ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri­ni her­ke­se is­pat­la­yan ka­dın­lar bu yön­le­riy­le, gü­nü­müz ka­dın­la­rı­na ilham ol­mak­ta­dır.
İki perde ola­rak sah­ne­le­necek eser­de ‘Kanlı Nigar’ ro­lü­nü Emel Öziş, ‘Hamdi’ ro­lü­nü Fatih Şanal, ‘Hay­dar’ ro­lü­nü Taner Ölçen, ‘Şe­ta­ret’ ro­lü­nü Tuğba Ku­bi­lay, ‘Le­ta­fet’ ro­lü­nü Serap De­mir­han Işık, ‘Hüs­rev’ ro­lü­nü Baha İşler, ‘Ru­me­li­li’ ro­lü­nü Yal­çın Ünsal, ‘Laz’ ro­lü­nü Zafer İşgö­ren, ‘Acem’ ro­lü­nü Onur Al­pas­lan, ‘Ülfet’ ro­lü­nü Deniz Ünal, ‘Ne­fa­set’ ro­lü­nü Selda Ser­dar, ‘Ma­hal­le­nin Me­rak­lı­sı’ ro­lü­nü Ceren Ay­te­kin, ‘Naci’ ro­lü­nü Mus­ta­fa Öz­şam­lı, ‘İhti­yar’ ro­lü­nü ise Emre Ay­te­kin can­lan­dı­ra­cak.
* HABER MER­KEZİ

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2023.04.03 09:50:24
Son Düzenlenme Tarihi :