SON DAKİKA

logo

Prof. Dr. Ömer Özkan’a, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilime yaptığı katkılardan dolayı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Ömer Özkan ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilime yaptığı katkılardan dolayı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Ömer Özkan ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı ile katılım sağladığı törende ödüller sahiplerini buldu. Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye’nin ilk yüz, çift kol nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilime yaptığı katkılardan dolayı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik
Her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarını ödüllendirdiklerini belirten Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum." dedi. Yapay zekâ temasıyla düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda Erdoğan, Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanını etkilediğini ifade etti.

"Oppenheimer’ların karşısında Aziz Sancar’lar la bir aradayız"
Atom bombasını bulan bilim adamlarından Julius Robert Oppenheimer’ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğunun tekrar çatışma halinde olduğunu belirten Koca, “Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegâne şey onun insan oluşudur. Dünya savaşlarında bile bizler, barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkân tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanın sınandığı zamanlarda ülkelerin sınırları hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze’de, yarın başka bir yerde sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkânı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz. Oppenheimer’ların karşısında Aziz Sancar’larla bir aradayız.” dedi
Sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına, üstün hizmette bulunmuş kişiler ve yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilmektedir.
Kaynak : İHA
Ekleme Tarihi : 2023.10.21 11:58:34
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.10.21 12:02:30

Yorum Yap


DHMİ ANTALYA İŞ KIYAFETİ ALACAK

DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞ KIYAFETİ ALIMI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞ KIYAFETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/824460
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423303030 - 2423303302
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞ KIYAFETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ ANTALYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KIYAFET ALIMI. DHMİ APRON, İNŞAAT, PEYZAJ, MAKİNE, ELEKTRİK, (TES) TERMİNAL ELEKTRONİK, ARFF PERSONELLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN KIYAFET ALIMI. DETAYLI BİLGİ EKAP.GOV.TR İHALE DÖKÜMANINDA MEVCUTTUR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim gününde DHMİ Antalya Başmüdürlüğüne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.09.2023 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5.  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik Şartnamelerde belirtilen personellerin çalışma kıyafetlerine ait kumaşlara ve renklere göre üretilmiş bir takım numuneyi yüklenici olacak firma sözleşme imzalama aşamasında idareye teslim etmesi mecburidir. Numune sunmayan istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
#ilangovtr
Basın No: ILN01876158


Kaynak : BİK.GOV.TR
Ekleme Tarihi : 2023.08.14 00:00:01
Son Düzenlenme Tarihi : 2023.08.14 00:00:11

Elmalı, YÖREX’te

Kadim şehir Elmalı bu yıl 11 nci düzenlenecek YÖREX Fuarı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin stantında yöreye özgü ürünlerini sergileyecek, ziyaretçilere un helvası ikram edilecek.

81 il ve 650’nin üzerinde bir katılımcı ile 20-24 Ekim tarihlerinde ANFAŞ’te düzenlenecek olan YÖREX için hazırlıklar tüm hızıykla devam ederken, 300 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor. 
Elmalı, böylesine önemli bir fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait stantta ürünlerini tanıtacak. Leblebi, çörek helvası gibi Elmalı’ya özgü birçok yiyeceğin görücüye çıkacağı YÖREX’te, yine Elmalı ile özdeşleşen “un helvası” da ziyaretçilere fuar süresince ikram edilecek.
Bu yıl ki fuarın en önemli özelliği, 10 farklı zincir market, restoran ve zincir marke in fuara gelmesinin yanında, e-ticaret ile ilgili önemli firmalarında fuara katılacak olması. Bu da ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı için büyük bir fırsat oluşturacak.    

Kaynak : Haber Merkezi
Ekleme Tarihi : 2021.10.15 08:19:22
Son Düzenlenme Tarihi :