SON DAKİKA

logo


Erkin Özgünsür
erkin@torosgazetesi.comUmarım, Muhittin Başkan 2024 yerel seçimlerinde bu hatayı yapmaz !

    Baş­kan Muhittin Böcek ve Mil­let İtti­fa­kı 28 nci dönem Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nın El­ma­lı zi­ya­re­ti­nin Yuva bö­lü­mü­ne ka­tıl­dım.
    Böcek ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin El­ma­lı zi­ya­re­tin­den ga­ze­te­ci ola­rak ha­be­rim, M.Böcek’ten gelen bir me­saj­la oldu, o me­sa­jın­da bana özel değil, genel bir mesaj ol­du­ğu­nu oku­yu­cu­la­rı­mı­za özel­lik­le vur­gu­la­mak is­te­rim.
**
    El­ma­lı, 14 Mayıs Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nda se­çi­min­de Ak Parti Genel Baş­ka­nı, Cum­hur it­ti­fa­kı Cum­hur­baş­ka­nı adayı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın, CHP Genel Baş­ka­nı, Mil­let İtti­fa­kı Cum­hur­baş­ka­nı adayı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ge­ri­de bı­rak­tı­ğı il­çe­ler­den bi­riy­di. Aynı şe­kil­de El­ma­lı, mil­let­ve­ki­li se­çi­min­de de oy ola­rak­ta Ak Parti’nin ve Cum­hur it­ti­fa­kı’nın, CHP ve Mil­let it­ti­fa­kı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı bir il­çey­di.
El­ma­lı ge­ne­lin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de 14 bin 112 seç­men Er­do­ğan’a, 11 bin 884 seç­men ise Kı­lıç­da­roğ­lu için oy kul­la­nır­ken, it­ti­fak ola­rak ise Cum­hur it­ti­fa­kı 14 bin 186 seç­me­nin, Mil­let it­ti­fa­kı ise 10 bin 997 seç­me­nin oyunu aldı.El­ma­lı’da Ak Parti 9 bin 520, CHP 7 bin 212, MHP 4 bin 150 ve İYİ Parti ise 3 bin 786 oy aldı.
***
    Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın ve Mil­let İtti­fa­kı Mil­let­ve­kil­le­ri­nin “Mil­let Bu­luş­ma­sı” top­lan­tı­sı­nı dü­zen­le­dik­le­ri Yuva ise 14 Mayıs’a kadar Ak Parti ve CHP’nin bir­bir­le­ri­ne yakın bir sonuç al­dık­la­rı eski bir bel­dey­di.
14 Mayıs se­çim­le­rin­de Yuva’da mil­let­ve­ki se­çim­le­rin­de en fazla oyu alan 4 parti ve al­dık­la­rı oylar şöy­ley­di: Ak Parti 776, CHP 529, İYİ Parti 123 ve MHP 100.

    Küçük bir ha­tır­lat­ma El­ma­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Öz­türk, İYİ Par­ti­li.
*
    Baş­kan Böcek ve Mil­let it­ti­fa­kı mil­let­ve­kil­le­ri­nin Yuva top­lan­tı­sı­nı iz­le­di­ği­mi söy­le­miş­tim.
Be­le­di­ye­nin bü­rok­rat­la­rı­nı, An­tal­ya’dan gelen par­ti­li­le­ri bir ke­na­ra ko­yar­sak 200 kadar kişi top­lan­tı­yı iz­le­di.
Mil­let it­ti­fa­kı­nın Yuva’dan 652 oy al­dı­ğı­nı bir kö­şe­ye not edip, 200 ki­şi­nin ta­ma­mı­nın­da Yu­va­lı seç­men ol­du­ğu­nu kabul eder­sek, sizce 28 Mayıs se­çim­le­rin­de Mil­let it­ti­fa­kı Cum­hur­baş­ka­nı adayı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu oy­la­rı­nı art­tı­rıp, Cum­hur it­ti­fa­kı Cum­hur­baş­ka­nı adayı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın önüne geçer mi ?
**
    Bir top­lan­tı dü­zen­li­yor­su­nuz, orada hem ka­rar­sız­la­rı et­ki­le­ye­me­yi he­def­li­yor­su­nuz, hem 14 Mayıs se­çim­le­rin­de san­dı­ğa git­me­yen­le­ri san­dı­ğa git­me­ye ve oy­la­rı­nı Kı­lıç­da­roğ­lu’na ver­me­le­ri­ni sağ­la­ya­mak ama­cın­da­sı­nız, hatta Er­do­ğan’a oy ve­ren­le­ri bu kez Kı­lıç­da­roğ­lu’na oy ver­dir­me­yi amaç­la­yan ko­nuş­ma­lar ya­pı­yor­su­nuz...
Ba­sı­nı bir ke­na­ra it­tik­ten sonra yap­tı­ğı­nız o ko­nuş­ma­lar, o anda orada bu­lu­nan yak­la­şık 200 kişi ile sı­nır­lı ka­lı­yor­sa (ki zaten onlar Kı­lıç­da­roğ­lu’n ver­miş­ler­dir), Yuva’daki diğer seç­me­le­re ve El­ma­lı ge­ne­li­ne ulaş­mı­yor­sa...
Uma­rım, Mu­hit­tin Baş­kan 2024 yerel se­çim­le­rin­de bu ha­ta­yı yap­maz...
    Sa­de­ce ABB te­le­viz­yo­nu ve ga­ze­te­le­re gön­de­ri­len bül­ten­le amaca ula­şıl­maz.
Not 1: Aynı gün akşam CHP’li Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’da Yuva’daydı.
Not 2: Keşke CHP lis­te­sin­den mil­let­ve­ki­li se­çi­len Sa­adet Par­ti­li ve Ge­lecek Par­ti­li ve­kil­le­ri­mi­zin de bir se­si­ni duy­say­dık.
* Erkin ÖZ­GÜN­SÜR

Ekleme Tarihi : 2023.05.26 09:37:33
Son Düzenlenme Tarihi :

Kılı kırk yarıyorlar.

Seçimlik Sıcak Asfalt.

Pardon, orada mısınız ?.

İki eski dost !.

Gizli eller.

Gizli eller.

Erken genel seçim !.

Kaymakam Erdem ve Elmalı.

ATSO seçimleri.

Hazine arazileri.

Turuncu yelekli TÜTÜNCÜ.

İHBARDA BULUNUN.

Siyasetin meftaları.

Menderes Türel.

Mehmet ÇETİN.

Kepezli seçmen dikkat.

Yapıcı Eleştirilerim !.

T A R A F I Z.

Mal bulmuş Mağribî gibi.

Milletvekili Aday Adayları.

Aynı aileden üç kişi.

Antalya'da Görev Yapan Valiler.

Manavgat Kokmayacak.

Sevgili Belediye Başkanları.

Elmalı Vergi Dairesi.

Engeller, Elmalı'da Aşılıyor.

Sayın Valinin Elmalı Ziyareti.

"Plaket Vereceğim".

Resmi Kurumlar, Elmalı ve Biz.

Sahte hesap ve “tanıdık”.

Elmalı'da 3 "T".

Köy Pazarı.

Elmalı'nın Yolları.

Vekil Enç'in hatası.

Yeni Cezaevi Paylaşımı.

Elmalılı Gençler.

Tek suçlu Dsi.

Rahat ve Huzur mu BATIYOR ?.

Devlet Bankalara DUR demeli.

Facia Kapıda.

Elmalı'ya Mermer Fabrikası.

İnsanın ''Taklacısı''.

Yapı Kredi Bankası ve Ciddiyet.

Elmalı Turizmi (1).

Elmalı'nın sözde USTALARI.

Böyle Olmamalıydı !.

Mehmet Ali Alkan.

Büyükşehir Belediye Meclisi.

Türel'i örnek almalı.

Alkol yasağını destekliyorum.

Millet Bu Oyuna Gelmez!.

Rıza Sümer'e katılıyorum.

Elmalı'da Riskli Binalar.

Elmalı bizden takip ediliyor!.

Elmalı, bizden takip ediliyor.

Tapu ve PTT.

Emlakçı kardeşim dikkat et!.

Salih Arı'yı Kızdıran Yazı.

Bu Proje esnafı güldürür !.

Bu birlikteliği kutluyorum.

5 yıl gelir-geçer !.

Yeni Dönem ve Elmalı Belediyesi.

Haber Kaynağı Açıklanmaz.

30 Mart Sonrası Elmalı.

Elmalı'da 30 Mart'a Doğru.

Karaman'ın Koyunu.

Mehmet Ordu ve Salih Arı.

Yandaş Medya.

Elmalı Pazarı.

Ak Parti ve Elmalı.

MHP ve Elmalı !.

Elmalı'nın MEGA Projeleri.

YÖREX üzerine.

Ak Parti ve 30 Mart.

Köyler ve 30 Mart.

Menderes Türel ve İlçeler.

Öztekin'in MEGA Projesi !.

Menderes Türel.

Takmıyorum.

Elmalı'da Siyaset.

Tarihi Güreşler Başlarken.

"Önce Can Güvenliğii "mi ?.

Elmalı ve Betonlaşma.

Elmalı Belediye Meclisi.

Öldük öldük, dirildik.

11 ay dururken niye Ramazan'da ?.

Hadi bana müsaade !.

Gazeteci-kaymakam barışması.

Biraz da Bizden !.

Bu Restorasyon Farklı.

Ben kızmam !.

Elmalı'da Fısıltı Gazetesi.

Suya- sabuna dokunmazsam.

Başkan Adayı Belirlenirken.

Siyasilerin Elmalı İlgisi.

Bize kızmayın !.

Dimyata pirince giderken.....

Kaçırdığınız seminer !.

Ümit Öztekin için kolay !.

O Müdür Giderse !.

Ne İsa'ya, ne Musa'ya.

Yazıma yapılan yorumlar.

Hasta yatakları.

2012 yılı ve Elmalı.

Abartmaya gerek yok Başkan !.

Ben Aynı Noktadayım.

Huzurevi'nde Kim Kalacak ?.

Semt Pazarı yerine Organik Pazar.

Asım Tan'a Tavsiyem.

Teşekkürler Ümit Öztekin.

Benden Buraya Kadar!.

Halit Akar'ın Mesajına Cevabım.

Terör Olayları ve Siyasiler.

Zeytinköy ve Evcilmen.

Halit Akar'ın Bana Mesajı.

Turizm, Şehr-i Elmalı.

Kanser Okulu.

Kısa Kısa Elmalı Gündemi.

Başkan Öztekin'in Cevabı.

Gerçekten Ayıp Ettiniz.

AVM'lerden de daha büyük tehdit.

Elmalı'da Sağlık Sorunu.

Şehr-i Elmalı.

AGC seçimi ve biz.

Altıntaş Gerçeği.

Erkin Özgünsür

Akdeniz Güncel Gazetesi Sahibi

Yorum Yap