SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comÜmraniyespor maçı çok çok önemli

Evet, Cu­mar­te­si ak­şa­mı oy­na­na­cak Üm­ra­ni­yes­por maçı çok önem­li. Hem de çok çok önem­li. Yol ha­ri­ta­sı­nın be­lir­le­ne­ce­ği bir maç falan da değil. Çok daha faz­la­sı.
Ka­mu­oyun­da “Üm­ra­ni­yes­por maçı önem­li değil, ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da­yız me­saj­la­rı” ve­ri­li­yor. Ka­tıl­mı­yo­rum. Ke­sin­lik­le yan­lış bir dü­şün­ce.
An­tal­yas­por’un fiks­tü­rü­ne ba­kar­sı­nız Üm­ra­ni­yes­por ma­çı­nın ne kadar kri­tik bir öneme sahip ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz.
İster­se­niz 19 Şubat’a kadar maç proğ­ra­mı­nı bir kez daha göz­den ge­çi­re­lim.
28 Ocak Üm­ra­ni­yes­por, 1 Şubat Trab­zons­por (dep­las­man), 4 Şubat Ga­zi­an­tep, 10 Şubat Ka­sım­pa­şa (dep­las­man), 14 Şubat Be­şik­taş (dep­las­man er­te­le­me maçı), 19 Şubat Kay­se­ri.
6 maç 4 dep­las­man, 3 iç saha maçı.
Mut­lak ka­zan­ma­mız ge­re­ken 3 iç saha maçı. Cebe puan ola­rak gir­me­si ge­re­ken 9 puan. Dep­las­man­lar­dan alı­na­cak her puan bonus ola­cak. Ga­li­bi­yet veya ga­li­bi­yet­ler ise bonus + bonus.
Bir de kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si veren ta­kım­la­ra ba­ka­lım. Üm­ra­ni­yes­por, İstan­buls­por, Ha­tays­por, Si­vass­por, Ka­sım­pa­şa, An­ka­ra­gü­cü, Ga­zi­an­tep ve 3 puan öte­miz­de bu­lu­nan Gi­re­suns­por. Bir kaç takım daha pu­an­sal ola­rak sı­ra­da.
Oy­na­ya­ca­ğı­mız 3 maç küme düşme hat­tı­nı direk il­gi­len­di­ri­yor. Üm­ra­ni­yes­por, Ga­zi­an­tep ve Ka­sım­pa­şa. Oy­na­ya­ca­ğı­mız ta­kım­la­rın du­rum­la­rı biz­den çok fark­lı değil.
Üm­ra­ni­yes­por ma­çı­nı ka­zan­mak zo­run­da­yız. 1 puan bile kay­bet­mek­le eş­de­ğer.
Onun için Cu­mar­te­si ak­şa­mı önem­li. Önem­siz gibi gös­te­ril­me­yecek bir maç. 2023 yı­lı­nın ilk ga­li­bi­ye­ti­nin alı­na­ca­ğı, küme düşme hat­tın­da bu­lu­nan bazı ta­kım­lar­la puan far­kı­nın açı­la­ca­ğı, ta­kı­mın nefes ala­ca­ğı, ye­ni­den çıkış için ba­sa­mak ola­ca­ğı bir maç.
Tri­bün­le­re gel­me­nin, An­tal­yas­por ta­raf­tar­la­rı­nın mut­lak tri­bün­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­en bir maç.

Ekleme Tarihi : 2023.01.23 12:00:40
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap