SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comBunu kaçırmayın

Bu­gün­ler­de limon ağaç­la­rı­nın ya­nın­dan ge­çer­ken eşs­siz bir koku du­yu­yor­su­nuz. İster is­te­mez ya­vaş­lı­yor­su­nuz, o ko­ku­yu daha fazla içi­ni­ze çe­ki­yor­su­nuz. Hatta ve hatta du­ru­yor­su­nuz, biraz daha o eşsiz ko­ku­yu daha fazla içi­ni­ze çekip, ci­ğer­le­ri­ni­ze kadar ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yor­su­nuz.
Sonra da yo­lu­nu­za devam edi­yor­su­nuz.
Sak­la­ma­nı­za gerek yok. Çünkü o muh­te­şem koku için para ver­mi­yor­su­nuz. Be­da­va. Doğal. Mis gibi.
Por­ta­kal, limon ağaç­la­rı­nın çi­çek­len­me dö­ne­min­de bu ko­ku­la­rı du­ya­bi­lir­si­niz.
Ama ne yazık ki şehir mer­kez­le­rin­de bu ko­ku­la­rı duyma şan­sı­nız her gün daha da aza­lı­yor. Es­ki­den na­ren­ci­ye bah­çe­le­ri vardı. On­lar­ca değil yüz­ler­ce ağaç­la­rın oluş­tur­du­ğu bah­çe­ler vardı.
Ranta yenik düş­tü­ler doğal ola­rak.
Şimdi bı­ra­kın bah­çe­nin ya­nın­dan ge­çer­ken bir tek limon, por­ta­kal, tu­runç ağa­cı­nın ya­nın­dan ge­çer­ken ya­vaş­la­yıp du­ru­yo­ruz. O eşsiz ko­ku­yu do­ya­sı­ya vü­cu­du­mu­zun en ücra kö­şe­si­ne kadar çe­ki­yo­ruz.
Fidan dik­mek kolay. Ama beton blok­la­rı­nın ara­sın­da 1 m2 bile top­rak kal­ma­dı. Olan­la­rı da hemen ka­pa­tı­yo­ruz. Bah­çe­ler, yeşil alan­la­rı hemen iş­ye­ri ha­li­ne ge­ti­ri­yo­ruz.
Peki be­le­di­ye­ler ne ya­pa­bi­lir.
Tu­runç­gil park­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir­ler. Limon park, Tu­runç park, por­ta­kal park. Hatta ve hatta ya­se­min park.
Ya­se­min­den bah­set­me­yi unut­tum. Ya­se­min çiçek ver­di­ği dö­nem­ler­de sabah ve ak­şam­la­rı çev­re­si­ni ko­ku­ya boğar. Bir de ya­se­min bah­çe­si­nin için­de otur­du­ğu­nu­zu dü­şü­nün.
Ama el­bet­te bun­lar şehir mer­ke­zin­de, altı beton, üs­tü­ne yarım met­re­lik top­rak dol­gu­lar­la oluş­tu­ru­lan sözde park­lar­da asla olmaz.


Ekleme Tarihi : 2023.04.07 08:47:34
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap