SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comO taraftarları engelleyin yeter !

        Ben An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi­nin ye­rin­de olsam 4 ta­kı­mın ma­çın­da tri­bün­le­ri kır­mı­zı - be­yaz­lı ta­raf­tar­la­ra ka­pa­tır, bilet fi­yat­la­rı­nı 5000 lira ve üs­tü­ne çeker, vur­gun yaparım !
Öyle kale ar­ka­sı tri­bü­nü ka­pat­ma gibi küçük iş­ler­le uğ­raş­mam.
Tabi yaz­dık­la­rım sa­de­ce fa­ra­zi. Fan­ta­zi. An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi­nin bu dü­şün­ce ak­lı­nın kö­şe­sin­den bile geç­me­miş­tir.
Konuşulması bile abes.
Ama 4 maç ile il­gi­li ko­nu­şul­ma­sı ge­re­ken­ler var el­bet­te.
Be­leş­çi­ler ko­nu­su. Yılda bir kez maça ge­len­ler ko­nu­su. Fark­lı ta­kım­la­rın pas­so­lig­le­ri ile yılda sa­de­ce 3-4 maça gi­ren­le­rin, ge­len­le­rin ko­nu­su var.
Yet­mez­se pro­to­ko­le ve pro­to­ko­lün ya­nı­na otur­tu­lan o günkü 4 ta­kım­dan han­gi­si ise o ta­kı­mın ta­raf­ta­rı var.
Akın akın in­san­la­rın pr­oto­ko­le alın­dı­ğı maç­lar var. Hem de for­ma­la­rı ile pro­to­kol­de maç­la­rı sey­re­den­ler var.
An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi bunu dü­şün­me­li. Buna, bun­la­ra önlem al­ma­lı.
Beleş maç iz­len­me­si­ne son ver­me­li. Po­li­sin de, GSHM gö­rev­li­le­ri­nin de, AS yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de maça be­leş­çi sok­ma­sı­na izin ver­me­me­li.
Pa­ra­yı veren değil, An­tal­yas­por ta­raf­tar­la­rı bu maç­la­rı iz­le­me­li.
An­tal­yas­por ta­raf­ta­rı kendi sta­dın­da ya­ban­cı kal­ma­ma­lı.
Kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar çok büyük ta­raf­tar gru­bu­na sahip değil. Ben bil­di­ğim bi­le­li or­ta­la­ma 10-15 bin ta­raf­ta­ra maç­la­rı­nı oynar. Geçen yılın or­ta­la­ma­sı bile 10 bin­dir. 15 bin ta­raf­tar An­tal­yas­por iyi rakam, 20 bin sa­yı­sı da muh­te­şem bir sayı olur.
Bu arada ta­kı­mı ve ta­raf­ta­rı ateş­le­yen 07 Genç­lik. 07 Genç­lik eski gün­le­ri­ne geri dön­me­li. Kendi tri­bü­nü­nü dol­dur­ma­lı ve ta­kı­mı da diğer ta­raf­tar­la­rı da ateş­le­me­li.
Haf­ta­ya Cuma kaç kişi maçı iz­le­me­ye ge­lecek gö­re­ce­ğiz. Sıcak di­ye­cek­ler, geç bi­tecek di­ye­cek­ler.
Bu arada be­lir­li bir yaşa kadar ço­cuk­la­rın üc­ret­siz maç iz­le­me­si sağ­lan­ma­lı. Ya da 5-10 lira gibi ra­kam­lar be­lir­len­me­li, yeni nesil An­tal­yas­por ta­raf­tar top­lu­lu­ğu için alt­ya­pı ha­zır­lan­ma­lı.
Bu arada son 2 sezondur çocukların Antalyaspor maçlarına olan ilgisi eminim herkesi sevindiriyordur.

Ekleme Tarihi : 2023.08.10 14:11:25
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap