SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comSkora Bağımlı Kalmayın!

        An­tal­yas­por kötü mü oy­na­dı ? Hayır. An­tal­yas­por ra­ki­bin­den kö­tü­müy­dü ? Hayır. An­tal­yas­por kaç net gol po­siz­yo­nun­dan ya­rar­la­na­ma­dı ! Bilen ya da sayan var mı?
Ama hemen sal­la­ma­cı­lar or­ta­ya çıktı. Nuri Şahin’le baş­la­dı­lar, Er­do­ğan’la, St­re­ek’le devam et­ti­ler. Ömer ve Vey­sel’i unut­ma­dı­lar. Adam Buksa’yı es geç­me­di­ler. Göm­dü­ler.
Unut­tuk­la­rı­nı da ben ha­tır­la­ta­yım. Bün­ya­min.
Niye Je­hez­kel oy­na­tıl­maz­mış ! Lars­son niye yok­muş !
Bey­ler Lars­son sa­kat­tı, yeni sa­kat­lık­tan geri döndü. Je­hez­kel sakat. Ama, riske edil­me­di. Saric sakat. Hiç riske edil­me­di.
Ege Bil­sel niye bu maçta forma giy­miş? Nuri Şahin’e genç­le­re şans ver­mi­yor diye kı­zı­yo­ruz. Verdi. Ege Bil­sel de ve­ri­len şansı iyi de­ğer­len­dir­me­ye ça­lış­tı. Kötü de ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Emre Uzun’da 15 dakika forma şansı buldu. 
Bazen skora bağımlı olmamak lazım.
Adam Buksa pe­nal­tı vu­ru­şun­dan ön­ce­ki du­ru­şu­nu be­ğen­me­di­ler. Adam solak. Sağ ayak­lı adam direk topa vu­ra­bi­lir. Solak fut­bol­cu­nun öyle bir şansı yok. Ve ben topa kötü vur­ma­sı­nın ze­min­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum.
Far­kın­da ol­ma­yan­lar için ya­za­yım.
Bu ta­kı­mın bi­rin­ci ka­le­ci­si sakat.
Ol­maz­sa ol­ma­zı­mız Saric sakat.
Je­hez­kel sa­kat­tı riske edil­me­di.
Güray ce­za­lı.
Erdal ce­za­lı.
Yani An­tal­yas­por’un beş 11 fut­bol­cu­su yoktu.
Bu fut­bol­cu­la­rın han­gi­si­ni ara­ma­dı­nız ?
Ya da fark­lı bir şey di­ye­yim. Rakip An­tal­yas­por ka­le­si­ne kaç kere geldi ! Ata­berk kaç kere net gol po­siz­yo­nun­da gole izin ver­me­di. Ben ha­tır­la­mı­yo­rum. Yada bir diyelim.
Her takım, dün­ya­nın her ta­kı­mı maçın ilk da­ki­ka­sın­da gol yi­ye­bi­lir. An­tal­yas­por’da oyuna 1-0 ge­ri­de baş­la­dı.
Nuri Şahin’i eleş­tir­mi­yo­rum.
Oyuna mü­da­ha­le­si de iyiy­di, oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri de iyiy­di. Ta­kı­mın mü­ca­de­le­si de maç­tan pu­an­sız ay­rıl­ma­sı­na neden ola­cak kadar da kötü de­ğil­di.
Adana De­mirs­por şans­lıy­dı. Çok şans­lıy­dı. Fut­bol bir şans oyunu. 2 anlık du­rak­la­ma ka­le­miz­de golle so­nuç­lan­dı.
Bir de Ömer’in çı­kar­dı­ğı top var.
An­tal­yas­por’un di­rek­ten dönen topu var. St­re­ek’in 2 kafa vu­ru­şu var. Buksa’nın vu­ruş­la­rı var. Lars­son’un vu­ruş­la­rı var. Er­do­ğan’ın vu­ruş­la­rı var.
Yani demek is­te­di­ğim An­tal­yas­por 3 puan kay­bet­ti ama maçı kay­bet­me­yi hak et­me­di. Maçın hakkı en azın­dan be­ra­ber­lik­ti. An­tal­yas­por’un hak­kı­nın en az %51 ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.
7 Ocak’ta Alan­yas­por ve 14 Ocak’ta da Trab­zons­por ga­li­bi­yet­le­riy­le yo­lu­mu­za devam ede­riz.
Ama bu aşa­ma­da en büyük kor­kum ”öde­me­ler” ola­cak­tır. İnşal­lah de­dik­le­ri gibi Ocak ayı dahil fut­bol­cu öde­me­le­ri ya­pıl­mış­tır.
Yoksa ikin­ci ya­rı­da on­bir­de olan bazı fut­bol­cu­la­rı başka ta­kım­lar­da gö­re­bi­li­riz.

Ekleme Tarihi : 2023.12.25 17:57:38
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap