SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKazanın huzur gelsin

        An­tal­yas­por için önem­li bir maç Kay­se­ris­por kar­şı­laş­ma­sı.
Kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şı­yor de­me­ye­lim ama sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­ma­ya yol alı­yor.
3 haf­ta­da alı­nan 2 puan. 3 haf­ta­da oy­na­nan fut­bol kim­se­yi tat­min et­mi­yor. Oy­na­nan fut­bol­la eş­de­ğer pu­an­lar aldı An­tal­yas­por.
Bir başka de­yiş­le 3 kar­şı­laş­ma­da da ga­li­bi­ye­ti hak eden takım ol­ma­dı kır­mı­zı be­yaz­lı­lar.
Cu­mar­te­si ak­şa­mı Kay­se­ris­por maçı var.
Ama­sız, fa­kat­sız, ba­ha­be­siz, la­kin­siz ka­zan­ma zo­run­da ol­du­ğu­muz bir maç. Bir ta­raf­ta 2 se­zon­dur trans­fer ya­sa­ğı ne­de­niy­le kad­ro­su­na tak­vi­ye ya­pa­ma­yan, kad­ro­sun­dan oyun­cu kay­be­den bir takım, diğer ta­raf­ta ise 9 yeni fut­bol­cu­yu kad­ro­su­na dahil eden bir An­tal­yas­por.
Kağıt üze­rin­de bak­tı­ğı­nız­da An­tal­yas­por’un ka­zan­ma­sı ge­re­ken bir kar­şı­laş­ma.
Rakip kadro kur­mak­ta ne­re­dey­se zor­la­nı­yor ama çıkıp as­lan­lar gibi to­pu­nu oy­nu­yor. 3 haf­ta­da 5 puan alı­yor.
O zaman An­tal­yas­por’un Cu­mar­te­si günü ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­re­ki­yor. O zaman An­tal­yas­por’un 23.45 gibi sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rı­lan takım ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
3 puan gel­mez­se eleş­ti­ri dozu yük­se­lecek.
Yok takım ga­li­bi­ye­ti hak edecek fut­bol oynar, biz bu ga­li­bi­ye­ti nasıl ka­çır­dık, ha­kem­ler bizi doğ­ra­dı deriz işte o zaman eleş­ti­ri sıfır olur.
Ligde 4. hafta maç­la­rı oy­na­na­cak.
Kadro ye­ter­li­ye yakın. Ek­sik­ler var ama 11'de eksik ol­ma­ya­cak. Bir kaç mevki hariç sı­kın­tı yok. Ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­mız, 3 puan ala­ma­ya­ca­ğı­mız bir maç değil.
Ama, ba­zı­la­rı­nın­da oyun plan­la­rın­da al­ter­na­tif­ler tak­tik­ler ge­liş­tir­me­si, sa­ha­ya ta­şı­ma­sı ge­re­ki­yor.
Ye­rin­de say­mak­la olmaz bu işler.
An­tal­yas­por, Si­vass­por ma­çın­dan sonra eleş­ti­ri yağ­mu­ru­na tu­tul­du.​Kimse hak­sız di­ye­mez.
As­lın­da oy­na­dı­ğı­mız 3 kar­şı­laş­ma­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­bi­lir­dik. Adam­lar gidip ka­za­nı­yor­lar. Biz kendi sa­ha­mız­da ka­za­na­ma­dık.
An­tal­yas­por’un bir baş­lan­gı­ca ih­ti­ya­cı var. An­tal­yas­por’un bir çı­kı­şa mo­ra­le ih­ti­ya­cı var.
İşte o maç Kay­se­ris­por kar­şı­laş­ma­sı.
Taraftar stada gel­me­li. Fut­bol­cu­su sa­ha­da her şe­yi­ni ver­me­li. Kenar yö­ne­ti­mi oyunu iyi oku­ma­lı.
3 puan An­tal­yas­por’da su­la­rın du­rul­ma­sı­nı sağ­lar. 3 puan An­tal­yas­por’a hu­zu­run gel­me­si­ni sağ­lar.
Alın 3 puanı sizde rahat edin, bizde rahat ede­lim.

Ekleme Tarihi : 2023.08.30 12:18:53
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap