SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKısa Notlar !

An­tal­yas­por bir Gi­re­suns­por mu­ci­ze­si ya­şan­maz­sa ligde kalır.
Ama An­tal­yas­por derin ya­ra­lar alı­yor. Hem de bu­gü­ne kadar sa­vun­du­ğu­muz Nuri Şahin’den.
Takım bu du­rum­day­ken.
Ve An­tal­yas­por yö­ne­ti­mi de bunu “sükut” içe­ri­sin­de, “ses­siz­ce” iz­li­yor.
Kolay gel­sin bey­ler.
********************
Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­li İzmir’de oy­na­na­cak­mış. Bir kez daha İzmir’de.
Pan­de­mi dö­ne­min­de An­tal­yas­por - Be­şik­taş kupa fi­na­li de İzmir’de oy­nan­mış­tı.
Tür­ki­ye’de niye bir başka stad­yum­da, niye bir başka şe­hir­de oy­nan­mı­yor.
Adana, Es­ki­şe­hir, Ko­ca­eli, Sam­sun, Di­yar­ba­kır, Mer­sin veya stadı olan diğer kent­ler.
Dönüp do­la­şıp İzmir’e ver­me­nin final ma­çı­nı an­la­mı ne ?
Başka bir kente verse. O ken­tin fut­bol­se­ver­le­ri, yakın kent­le­rin fut­bol­se­ver­le­ri bu maçı iz­le­se­ler ol­maz­mıy­dı ?
Milli maç­la­rın ve kupa fi­nal­le­ri­nin niye bazı şe­hir­ler­de ıs­rar­la oy­na­tıl­dı­ğı­nı merak edi­yo­rum.
*********************
Kepez Be­le­di­yes­por henüz ta­ri­hi belli ol­ma­yan bir final oy­na­ya­cak.
As­lın­da Kepez Be­le­di­yes­por eliy­le şam­pi­yon­lu­ğu he­di­ye etti. İç sa­ha­da çok fazla mağ­lu­bi­yet aldı. Elini ko­lu­nu sal­la­ya­rak şam­pi­yon­lu­ğa git­me­yi is­te­me­di.
Şimdi bir maçla 2. Lig’e çıkma şansı var.
Daha önce de yaz­dım. Bir kez daha yaz­mak­ta sı­kın­tı yok. Kepez Be­le­di­yes­por’un en büyük sı­kın­tı­sı orta saha. Orta saha yu­mu­şak karnı. Orta sa­ha­yı bay­pas eden bir fut­bol oy­nu­yor Kepez.
Bana göre ta­kı­mın ligi ikin­ci bi­tir­me­sin­de en büyük etken de­fan­sı oldu. 3.​ncü ligin 3 gru­bun­da en az gol yiyen 3 ta­kım­dan bi­ri­si. Gru­bu­nun da en az gol yiyen ta­kı­mı.
Ama, for­vet için aynı şey­le­ri söy­le­ye­me­ye­ce­ğim. For­ve­ti bes­le­yen orta sa­ha­dır. Bu so­ru­nu Şakir Filiz mut­la­ka çö­züm­le­me­li. Bu sorun üze­ri­ne yo­ğun­laş­ma­lı. Bana göre 2.​Lig bi­le­ti bu so­ru­nun çö­zül­me­sin­den ge­çi­yor.

Ekleme Tarihi : 2023.05.26 17:22:13
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap