SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.com2 maç çok önemli !

        Maç bitti, An­tal­yas­por sa­ha­dan pu­an­sız ay­rıl­dı. Konu, yö­ne­tim­sel boş­luk değil, Nuri Şahin.
Nuri Şahin, Ga­zi­an­tep kar­şı­laş­ma­sın­da ta­kı­mı yan­lış bir tak­tik­le oy­nat­mış, yan­lış ha­zır­la­mış gibi bol bol eleş­ti­ri. Sıfır hata değil ama...
Nuri Şahin, Ga­zi­an­tep kar­şı­laş­ma­sı­na ka­fa­sı sakin mi çıktı ? Nuri Şahin Ga­zi­an­tep ma­çı­na ta­kı­mı­nı tam kadro ola­rak mı çı­kar­dı !
El­bet­te ikisi de hayır.
Fut­bol­cu­nun ka­fa­sı ne kadar rahat ol­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, tek­nik ada­mın ka­fa­sı­nın daha fazla rahat ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Yö­ne­ti­mi bir ke­na­ra ko­ya­lım di­ye­me­ye­ce­ğim. Ama sa­ha­ya 3 eksik ile çık­mak, 2'si as bi­ri­si de hamle oyun­cu­sun­dan yok­sun çık­mak bir tek­nik adam için kolay ol­ma­sa gerek. Kadrosu kısıtlı bir takım için.
İkisi de kanat oyun­cu­su. Bi­ri­si sol kanat sa­vun­ma­cı­sı, di­ğe­ri sağ kanat hü­cum­cu­su. İkisi de bir­bi­ri­ne ben­zer özel­lik­le­re sahip. Bi­ri­si sol ka­na­dın di­na­mo­su, di­ğe­ri sağ ka­na­dın.
Bana göre ikisi de tam da Ga­zi­an­tep maçı sko­ru­nu çe­vi­re­bi­lecek fut­bol­cu­lar­dı. Sa­fu­li tam ola­rak hazır değil ama kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar için bana göre ol­maz­sa olmaz fut­bol­cu­lar­dan bi­ri­si.
Et­ti­mi size 3 eksik.
Yedek ku­lü­be­si­ne bak­tı­ğı­nız­da maçın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lecek, saha için­de­ki so­run­la­rı çö­ze­bi­lecek fut­bol­cu­lar ol­ma­sı lazım. Var mı ? Yok. Ke­nar­dan ge­lip­te maçın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lecek ka­li­te­de ve ye­te­nek­te fut­bol­cu­lar yok.
Genç­le­re ko­nu­yu ge­tir­me­yin ! Fark­lı bir konu. Keşke o genç­ler­den ba­zı­la­rı gidip başka ta­kım­lar­da ken­di­le­ri­ni is­pat­la­yıp geri gel­se­ler­di. Bu ce­sa­re­te sahip ol­sa­lar­dı. Do­ğu­kan gibi geri dö­ne­bil­se­ler­di.
Nuri Şahin’i eleş­ti­re­lim. Her zaman eleş­ti­re­lim.
2 maç için ara verelim. 
Hafta so­nun­da Ba­şak­şe­hir maçı var.
Tüm ka­yıt­la­rın si­li­nip sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rıl­ma­mız ge­re­ken bir kar­şı­laş­ma.
Ar­dın­dan da yine Be­şik­taş maçı.
2 haf­ta­yı 6 pu­an­la ka­pa­ta­maz­sak, şim­di­den ka­ra­lar bağ­la­ma­ya baş­la­ya­bi­li­riz de­mek­tir.
 

Ekleme Tarihi : 2023.10.25 10:17:19
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap