SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comBitmedi Gitti !

        An­tal­yas­por’da for­ma­la­rın be­ğe­nil­di­ği­ni söy­le­mek çok da söz ko­nu­su değil.
Daha önce de ifade et­ti­ğim gibi benim için forma değil, for­ma­nın için­de­ki­ler, for­ma­nın için­de­ki­le­rin ba­şa­rı­sı önem­li de­miş­tim.
For­ma­nın sa­tı­şı, for­ma­nın be­ğe­nil­me­si de An­tal­yas­por’un ba­şa­rı­sı­na bağlı.
Ama, son gün­ler­de for­ma­nın be­ğe­ni­lip be­ğe­nil­me­me­si­nin dı­şı­na çı­kıl­dı, Store, sto­re­de­ki ürün­le­rin çe­şit­li­li­ği, sto­re­de­ki ürün­le­rin ye­ter­siz­li­ği gün­de­me gel­me­ye baş­la­dı.
Store de­di­ği­niz ta­raf­ta­ra hitap eder. Store de­di­ği­niz çe­şit­li­lik de­mek­tir. Store de­di­ği­niz içe­ri­ye giren ta­raf­ta­rın, hatta An­tal­yas­por’lu ol­ma­ya­nın bile bir­şey­ler alıp çık­tı­ğı, ya­nın­da anı ola­rak sak­la­ya­bi­le­ce­ği ürün­ler de­mek­tir.
Ön­ce­lik­le kabul etmek ge­re­ki­yor ki An­tal­yas­por’un sto­re­si, son de­re­ce ye­ter­siz. Ürün çe­şit­li­li­ği ye­ter­siz. İste­di­ği­niz ürünü, size uygun olanı bul­mak zor.
Store ye­ter­siz­li­ği ara­sı­na el­bet­te ma­ğa­za sa­yı­sı da gi­ri­yor. Hatta bana göre ma­ğa­za sa­yı­sı çok çok daha önem­li.
Eli ayağı düz­gün bir tane sto­re­si var An­tal­yas­por’un. İlçe­ler­de sto­re­ler açmak zok mu zor ? Be­le­di­ye­ler ile iş­bir­li­ği ya­pı­la­rak yeni sto­re­ler açı­la­maz mı ?
Seyyarları saymıyorum bana göre yok hükmündeler. 3. Lig takımlarının bile daha iyisi vardır.
Ak­se­ki, İbradı, Gün­doğ­muş, El­ma­lı gibi il­çe­ler­den bah­set­mi­yo­rum. Ama Kemer, Alan­ya, Ma­nav­gat, Kaş, Kum­lu­ca’dan bah­se­di­yo­rum. Özel­lik­le bun­lar­dan dördü tu­riz­min kal­bi­nin at­tı­ğı yer­ler. Orada mer­kez­de sto­re­ler açmak çok mu zor ?
Yok adı­mız hıdır, eli­miz­den gelen budur.
Bu arada sen - ben kav­ga­sı­nı da bir zah­met bi­ti­rin.
Bi­ri­si store bende değil diyor, di­ğe­ri de bende değil diyor. Sen - ben kav­ga­sın­da olan An­tal­yas­por’a olu­yor.
As­lın­da bunun çö­zü­mü kolay. Basit. Ama bil­di­ğim bi­le­li, özel­lik­le de son 10 yıldır bu var. Hep ma­sa­da, hep tar­tış­ma ko­nu­su.
Son dönem baş­kan­la­rı­nın tümü der­ne­ği de is­te­di. Ve aldı. Aziz Çetin’i sev­me­yen­ler ola­bi­lir ama ben saygı du­ya­rım. Ama, ken­di­si­nin is­te­di­ği­ni, baş­ka­sı­nı­nın da is­te­di­ği­ni bi­li­yor.

Ekleme Tarihi : 2023.08.17 11:35:14
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Kepezspor'da ince hesaplar.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap