SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@torosgazetesi.comKepezspor'da ince hesaplar

Ke­pezs­por şam­pi­yon­luk şan­sı­nı kendi sa­ha­sın­da kay­bet­ti­ği 2 kar­şı­laş­ma ile kay­bet­ti.
İç sa­ha­da 2 maç kay­be­der­sen şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da ra­ki­bi­ne büyük bir fır­sat ve­rir­sin. Diğer bir de­yim­le de ra­ki­bi­ne şam­pi­yon­lu­ğu altın tepsi içe­ri­sin­de he­di­ye eder­sin.
Kepez Be­le­di­yes­por aynen bunu yaptı.
Halen şam­pi­yon­luk şansı var. Halen grubu lider bi­tir­me şansı var. Direk yük­sel­me şansı bana göre mu­ci­ze­le­re bağlı. Kalan tüm maç­la­rı­nı kay­bet­me­si ve ra­ki­bin­de en azın­dan bir maçı kay­bet­me­si ge­re­ki­yor. Pu­an­lar eşit olsa bile ra­ki­bin ave­ra­jı­nın daha iyi ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım.
Bu hafta sonu Kepez Be­le­di­yes­por için direk 2. Lig’e çık­mak için ümit­le­ri­ni, umut­la­rı­nın devam et­ti­re­ce­ği hafta. Çünkü, rakip 68 Ak­sa­ray’ın 3 puanı cepte. Lig­den çe­ki­len Ma­lat­ya Ar­gu­van ra­ki­bi idi. Pazar günü 60 olan pu­anı­nı 63'e çı­kar­ta­cak.
Ligin ikin­ci­si Kepez Be­le­di­yes­por dep­las­ma­na çı­ka­cak. Ligin son ma­çı­na kadar li­der­lik şan­sı­nı ma­te­ma­tik­sel ola­rak devam et­tir­mek is­ti­yor­sa Bü­yük­çek­me­ce ma­çı­nı ka­zan­mak zo­run­da. Mağ­lup olur­sa Play-off’a gi­decek. Be­ra­be­re ka­lır­sa da puan farkı 5'e çıkar ve rakip bir son­ra­ki hafta kendi sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Bursa Yıl­dı­rıms­por maçı ile şam­pi­yon­luk tu­ru­nu atar.
Kepez ka­za­nır­sa son­ra­ki haf­ta­lar­da maç ve pu­an­lar kay­bet­me­si­ni bek­ler. El­bet­te ken­di­si­nin de kalan maç­la­rı­nı ka­zan­ma­sı şartı ile.
Kepez Be­le­di­yes­por için kri­tik eşik Bü­yük­çek­me­ce maçı.
Bu maç son­ra­sın­da olu­şa­cak puan du­ru­mu­na göre de Kepez Be­le­di­yes­por ligde 2. sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­ru­ma­lı. Ko­ru­sun ki, Play-Off ma­çı­na direk final ta­kı­mı ola­rak adını yaz­dır­sın. Play-Off’lara ka­tıl­ma­dan direk final oy­na­ya­cak takım olsun .
Ben Kepez Be­le­di­yes­por’un play-off fi­na­li oy­na­ma şan­sı­nı, direk 2.​lige yük­sel­mek­ten daha fazla gö­rü­yo­rum.
Hatta, Bü­yük­çek­me­ce maçı son­ra­sın­da ma­te­ma­tik­sel ola­rak 2. liği ga­ran­ti­le­di­ği zaman as kad­ro­su­nu din­len­dir­me­li, sa­kat­lık­lar ve kart so­run­la­rı ile kar­şı­laş­ma­mak için de ye­dek­le­ri ile kalan maç­la­rı­na çık­ma­lı.
Bana göre Kepez Be­le­di­yes­por Play-off fi­na­li 2. Lig’in yeni ta­kı­mı ola­cak.Ekleme Tarihi : 2023.04.24 13:54:54
Son Düzenlenme Tarihi :

Dosya No 5 !.

Akibeti ne olacak ?.

Fazla Takılmayın.

Skora Bağımlı Kalmayın!.

Bu şampiyona izlenmeli.

Kazanırken fark edilmiyor.

Kaybolmak istemiyorlarsa !.

Geçmişi silelim.

Şimdi futbol zamanı.

2 maç çok önemli !.

Salih değil, biz kaybettik.

Antalyaspor'da kaoscuk !.

"Balon" mu, "çuval" mı ?.

Hadi Bakalım !.

Sakin Olun Yeter !.

Soğuk Savaş !.

Kolay kazandık.

Devlet denetleseydi !.

Saric, Güray ve diğerleri.

Tarifeli Uçak mı ?.

Umudumu kaybediyorum !.

Gerginlik değil, sakinlik.

Kazanın huzur gelsin.

Yarın çok geç olabilir !.

İçeriyi bari susturun !.

Kazanmak Şart.

Bitmedi Gitti !.

Yorgan kısa kalıyor !.

Stoper, stoper, stoper.

Yasakçı Antalyaspor !.

Değerlendirme sonra ?.

Sütten ağzı yanan !.

Hep Oldu, Hep Olacak !.

Transfer engeli kalkarsa !.

Bu daha iyi günlerimiz.

Traji Komik !.

Milosevic'in Cinliği !.

"Bal Gibi Yasak !".

Dünyanın "1" Numarası.

Zaman kısalıyor.

Yeni değil !.

Sona doğru !.

Kapalı Kutu Elmalı.

Forma verilmez, alınır !.

Berbat bir sezondu !.

Hepsi kaybetsin.

Kısa Notlar !.

Kazanmak Yetmedi.

Önce kazan, sonra dua et.

En azından kaybetmeyin.

Kepez Ortak Etti.

Sus kapa çeneni cezası !.

Gençlerin forma şansı !.

Kazan, Rahatla.

Utandırın bizi.

Ruhsuzlukta zirve yaptık.

Tatilimiz akraba ziyareti.

Önce puan, sonra galibiyet.

Bunu kaçırmayın.

Vatandaşın Enflasyonu.

Aziz Çetin.

Cumartesi çok önemli.

Olmuyor Nuri Şahin !.

Sırat Köprüsü.

Buz gibi kaleci.

Bu strese yürek dayanmaz.

Önce cevap, sonra kritik.

Nuri Şahin'i anlayamamak !.

Bu futbolu özlemişiz.

SKOR 2-2.

Ferudun Özgünsür

Toros Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü

Yorum Yap